Avtale med MøllerGruppen

Vis alle

Avtale med MøllerGruppen

Kvalitetsavdelingen i MøllerGruppen har inngått avtale om revisjoner med Ipsum QMS AS. Revisorer som skal utføre revisjonene er skal være sertifisert gjennom Volkswagen Connective Certification System, i tillegg til vanlig revisorsertifisering.

MøllerGruppen er en av Europas største bilimportører. Revisjoner skal i første omgang gjennomføres på Møller Gruppens forhandlernett i Norge.

I tillegg til å bistå med revisjoner, vil Ipsum QMS AS bistå og videreutvikle MøllerGruppens ledelsessystem for kvalitet, som bygger på samme plattform som ledelsessystemet iQMS som er utviklet av Ipsum QMS AS