Er din organisasjon klar for den faktiske overgangen til ISO 9001:2015? Frist 15.09.2017

Vis alle

Er din organisasjon klar for den faktiske overgangen til ISO 9001:2015? Frist 15.09.2017

Alle ISO 9001:2015 sertifikater skal være re-sertifisert i samsvar med den nye standarden innen 15.09.2015.

Rådgivere i Ipsum QMS AS har jobbet med grunnlaget for den nye standarden siden 2012. Mens standardens krav er relativt klare kan løsningene mellom to virksomheter være svært ulike. Vi har også erfart at sertifikatutsteder kan ha ulik oppfatning av krav i standarder.

Rådgiver fra Ipsum QMS AS kan bistå med rådgivning for en praktisk tilnærming til standardens krav. Enten det er å etablere ett nytt system med fullt samsvar, konvertere systemer til å samsvare med den nye standarden, eller rådgi innen hvordan organisasjonen på en praktisk og pragmatisk metode kan få god effekt av å samsvare med gjeldende standard.

Rådgivere fra Ipsum QMS AS kan være tilgjengelig på telefon, nett eller hos din virksomhet fra dag til dag, ukentlig, månedlig eller når det virkelig røyner på.

Det er ett krav i den nye standarden at organisasjonen har tilstrekkelige ressurser og kompetanse! For små og mellomstore organisasjoner vil det ha en betydelig kostnad å ha tilsatt person/er med kompetanse innenfor alle standardens krav. For å få mest utbytte av slike investeringer kan det å benytte rådgivning fra Ipsum QMS AS våre en god mulighet for din virksomhet og organisasjon.

Vær også oppmerksom på at din virksomhet kan ha god effekt ved å bytte av sertifikatutsteder. Organisasjoner som har byttet sertifikatutsteder har opplevd «å få mer igjen for pengene», bedre nytte av sertifikater, og større positive effekter for organisasjonen. Sertifikatutsteder er en leverandør til din virksomhet i likhet med andre virksomheter på leverandørlisten.

Kontakt oss for å høre hva vi kan bidra med.

Våre rådgivere dekker Vest, Sør og Østlandet

[fc id=’1′ align=’left’][/fc]