Rådgiver fra Ipsum QMS AS

Vis alle

Rådgiver fra Ipsum QMS AS

Rådgiver fra Ipsum QMS AS

Sertifisert:

 • Kvalitetsrådgiver
 • Kvalitetsrevisjonsleder
 • Risk Manager

Faste eller sporadiske oppdrag.

Vi skal bistå våre kunder i alle kvalitetsrelaterte spørsmål, alt fra helt enkle avklaringer, til prosesser frem til sertifisering, vedlikehold og oppfølging av ledelsessystemet som en ledelsesressurs.

Ta kontakt for mer informasjon

Tjenester fra Ipsum QMS AS

 • Rådgivning – Kvalitetsleder
  • ISO 9001:2015 (2008)
  • ISO 14001:2015 (2008)
 • Modenhetsanalyse – Kvalitetssikring – ISO 9004:2009
 • Sårbarhetsvurdering – Fysisk Sikkerhet
 • Risikostyring ISO 31000:2009
 • Revisjoner
  • Internrevisjon
  • Pre-kvalifisering / Leverandørrevisjon
  • Revisjonsbistand
 • Samsvarsvurderinger mot lover, forskrifter, standarder.  
  • API Q1 / Q2 Ninth Edition
  • NOG 091
  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • OHSAS 18001:2007