Revisjonstjenester

Vis alle

Revisjonstjenester

REVISJONSTJENESTER

Revisjon utføres i.h.t. ISO 19011:2011 av sertifisert revisor eller revisjonsleder.

Ipsum QMS AS kan dekke hele revisjonsprosessen fra identifisering av behov, til oppfølging av tiltak etter revisjon.

 • Internrevisjon (Krav ISO 9001/14001 – 9.2)
 • Pre-Kvalifisering av leverandører
 • Leverandørrevisjon

Andre revisjonsoppdrag på forespørsel. Revisjon utføres i.h.t. ISO 19011:2011 av sertifisert revisor eller revisjonsleder.

 • ISO 9001:2015 (2008)
 • Norsok S-006:2003
 • ISO 14001:2015 (2007)
 • OHSAS 18001:2007
 • Datasikkerhet, ISO 27000, ISO 27001
 • Risikoanalyse
 • Internkontroll (FOR § 5 – pkt. 8)
 • API Q1 / Q2
 • Sikkerhetsrevisjoner – fysisk sikkerhet
 • Startbank
 • Sellihca
 • TransQ

Fagrevisorer

Ipsum QMS AS har ett bredt nettverk ved behov for fagrevisorer i forbindelse med revisjon.

Felles revisjon

Mange leverandører opplever stadige revisjoner fra sine kunder. Dette oppleves som positivt og oppfattes som forbedring. Men, det er tidkrevende for en leverandør. Som kunde hos disse kan man samle flere kunder i ett “cluster” å utføre en revisjon i stedet for flere.

Gevinsten her er at man som kunde får gjennomført og forsikret seg om at leverandører samsvarer med kravene som stilles, mens leverandøren sparer tid og kapasitet på revisjoner, samt at den enkelte kunde sparer penger og tid, da kostnaden fordeles på flere.

Med tjenesten koordinerer vi;

 • Revisjonen mellom kunder og leverandøren,
 • Forberedelse
 • Revisjonsledelse,
 • Rapporter
 • Oppfølging av funn.

 

 

Kontakt oss

[fc id=’1′ align=’left’][/fc]