Kurs Kvalitetsledelse ISO 9001 – Godkjent oppdateringskurs

Vis alle

Kurs Kvalitetsledelse ISO 9001 – Godkjent oppdateringskurs

Kurs i Kvalitetsledelse ISO 9001:2015 – Oppdateringskurs

Se flere steder og datoer på kurs siden.

For påmelding

Tidspunkt: 0900 – 1600

Godkjent kurs fra Norsk Sertifisering for resertifisering av:

 • Kvalitetsleder
 • Kvalitets revisor
 • Revisjonsleder Kvalitet.

Se godkjenning hos Norsk Sertifisering

Kurset er lagt opp som følger:

 • Innføring i kravene
 • Utfordringer og forslag til løsning
 • Diskusjon og gruppe arbeid

Kurset passer for:

 • Alle som jobber med kvalitet, og ønsker mer kunnskap om ISO 9001:2015 Standarden
 • Ledere med nytt og utvidet ansvar for kvalitetsarbeidet i virksomheten
 • Ledergrupper som skal jobbe med risiko og muligheter
 • Ledere og ansatte i prosesser som skal jobbe med prosesstankegang, og interaksjon i prosessene
 • Personer med ansvar for kunnskap og kompetanse i organisasjonen.

Alle er velkomne til ett en-dags kurs og innføring i kvalitetsarbeidet.

AGENDA

09:00 Oppstart Åpning, presentasjon, forventninger, Innføring i ISO

ISO 9001:2015 – Hva er nytt

Hva er nytt, grunnlag for endringer, de nye krav
Innledende endringer Krav til ledelse og involvering. Prosesstilnærming og planlegging.
Praktiske endringer Krav, metoder, mulige løsninger / ikke løsninger
Prosess tilnærming Forståelse og prinsipper, interaksjon, revisjon og effektive prosesser.
Risiko og muligheter Risiko, muligheter og endringer etablering, implementering og etterlevelse
Lunsj
Mennesker, leverandører, mål & evalueringer

Ledelsen og ansvaret, kommunikasjon, bevissthet, kompetanse og kunnskap

Leverandører, kvalitetsmål og evaluering

15:45 Oppsummering og avslutning Kort oppsummering, avstemning av forventninger

Kurset vil også omfatte ISO 9000:2015, ISO 14001:2015 Miljøstyring da denne har fått samme struktur som ISO 9001:2015, samt ISO 19011:2011 i forhold til punktene som gjennomgås. Videre vil det bli gitt korte orienteringer om ISO 31000 Risikostyring, og ISO 45000 som erstatter OHSAS 18001.

Instruktøren fra Ipsum AS er en erfaren rådgiver og revisor, og har jobbet med kvalitet og standarder siden 1994. Har bistått mange og svært ulike virksomheter til å bli sertifisert samt vedlikehold av styringssystemene for kvalitet. I tillegg til å ha gjennomført utallige revisjoner, og bistått kunder i revisjoner fra sine kunder.

Ipsum AS er ett rådgivning og revisjons firma som også leverer nettbaserte styringssystemer for ulike virksomheter.

Ipsum AS er ISO 9001 og ISO 14001 sertifisert.

Pris Kr. 3 800,-, inkluderer kursmateriell på PDF, og øvelser på flervalgs-test for dem som skal fornye sertifikater. Kursmateriell og tester er tilgjengelig via vår online kursportal. I tillegg til dette vil det være en tilgjengelig PDF med en serie artikler som omhandler ISO 9001:2015 som dekker alle punktene i standarden, som beskriver erfaringer, og hvordan revisor kan kontrollere kravene. Tillegg for dag-pakke på gjeldende hotell. Alle priser er eks. MVA. Kurs og undervisning er fritatt MVA.

Har du spørsmål, kontakt oss på kurs@ipsum.no