JQS vs JQS!?

Vis alle

JQS vs JQS!?

vs 

Achilles eller EPIM. Endringer i regimet rundt innkjøpsdatabaser for Olje og Gass sektoren på Norsk sokkel.

Det er endringer i innkjøpssystemet til Olje & Gass i Norge! Noe som mange kjenner som Achilles, og er av en feiloppfatning av at dette er type sertifisering.

Achilles JQS, og kommende EPIM JQS har hele tiden vært en kvalifisering for bruk av innkjøpere i Olje og Gass og er en kvalifisering i forhold til en Standard NORSOK S-006 2003. Denne standarden begynner å bli rimelig foreldet, og det er kommet en ny standard i forhold til dette!

Av undersøkelser som Ipsum AS har gjort vil det nå være 2 Joint Quality System databaser.

EPIM JQS Baserer seg på den nye standarden og kun for Norsk Sokkel p.t., og er etter deres egne opplysninger det eneste systemet som skal benyttes for innkjøp av operatorer på Norsk Sokkel fra 01.01.2019.

Achilles JQS Baserer seg fortsatt på, etter det vi kjenner til NORSOK S-006 2003. De opplyser at de også har andre aktører på sin JQS Database, bl.a. Danske Operatørselskaper. Achilles vil oppdatere sin JQS database basert på IOGP 423-01 fra 01.01.2019.

NORSOK S-006 2003 Standarden er foreslått utgått fra Standard eier Norsk Olje og Gass (NOROG), dette fremgår i rapport Prosjekt NORSOK-analyse av 20.12.2016. Det er 01.12.2018 pblisert en ny standard for evaluering NORSOK S-WA-006N:2018 som er tilgjengelig hos Standard Norge.

Achilles JQS EPIM JQS
Omfang Mener fortsatt å jobbe for de store operatører, som også opererer på andre sokler enn den norske Hevder å være ene leverandør til innkjøpere på norsk sokkel, men hevder også å være på Dansk sokkel
Standard Går over til IOGP 423, ved endelig godkjenning av standarden IOGP 423
Oppdatering Årlig Årlig
Pris Eskalerende basert på størrelse og antall produkter/tjenester En pris for alle
Gjelder fra Er operativ 01.10.2018
Gyldighet Er gyldig Fra 01.01.2019

Anbefaling

På generell basis kan ikke Ipsum AS anbefale noen løsninger. Dette avhenger av virksomhet og marked. For organisasjoner som jobber i samsvar med eller er sertifisert i.h.t. nye kvalitets/miljø standarder er dette en sak som kan tas med i interesseoversikter og risiko og muligheter for den enkelte virksomhet. Vi kan bistå i kartleggingen av organisasjonens behov for å være registret i en innkjøpsdatabase. Ikke kun mot olje og gass markedet.

Les mer om innkjøpsdatabasene

Achilles JQS

Achilles har fortsatt bl.a. innkjøpsdatabasene for:

  • UNSE  – Energi (Tidligere Sellicha)
  • TransQ – Transport
  • StartBank – Bygg og anlegg
  • Fpal – Olje og gass Vest Europa

EPIM JQS

NORSOK S-006 2003

Rapporten fra NORSOK er tilgjengelig på nettet hos NOROG, eller kontakt oss for å få tilsendt en kopi.

Den nye standarden

IOGP Standarden er gratis tilgjengelig hos IOGP, mot en bestilling. Allerede registrerte kunder hos Ipsum AS kan få denne tilsendt på henvendelse. Det foreligger også en ny HMS-EValuering for leverandører hos standard.no: NORSOK S-WA-006N:2018

Ipsum AS kan bidra

Rådgivere fra Ipsum AS har mange års erfaring med bistand og revisjon av den utgåtte standarden, og gjør en effektiv jobb med evaluering og oppdatering mot databasen.

Den nye standarden IOGP 423 er bygget rundt deler av lesten på NORSOK S-006, samt har en likenende struktur som de nye ISO standardene (High Level Structure – HLS). Ipsum AS rådgivere har erfaring med evaluering fra flere typer standarder og kan bistå med evaluering mot standarden og med oppdatering mot databasene.

Ipsum AS har utviklet ett kursprogram for innføring i Standarden, les mer på våre kurssider

Har du andre spørsmål, kontakt oss!