Kurs HMS Standard IOGP 423-01

Vis alle

Kurs HMS Standard IOGP 423-01

Vi utvider vårt kurstilbud med kurs i HMS ledelse  basert på IOGP 423-01 som er en standard for HMS for Olje og Gass på Norsk Sokkel. Standarden vil være grunnlaget for rangering i innkjøpsdatabasen JQS.

Standarden erstatter NORSOK S-006 2003.

Basert på erfaring med ny og gammel standard kan det være vanskelig å få klarhet i hva standarden krever, og hvordan virksomheten har samsvar med de gjeldende kravene. Gjennom revisjoner har vi erfart både at virksomheter har rangert seg selv for høyt, har rangert seg i feil kategori, men også tilfeller der virksomhetens samsvar er bedre enn hvordan virksomheten selv har rangert seg i forhold til standarden.

Kurset retter seg mot personell som jobber med HMS i virksomheten, ansvarlig for ekstern kommunikasjon som salgspersonell, men også mot daglig ledere som er ansvarlig for virksomhetens arbeid med HMS, og vil være ansvarlig for den rangeringen som virksomheten gir seg selv i databasen.

Har du spørsmål i forbindelse med:

  • NORSOK S-006 2003
  • IOGP 423-01
  • Intern revisjon mot IOGP 423-01
  • Rådgivning
  • Bistand til registrering i JQS Database enlignepharmacie.com
IOGP 423-01

 


Kontakt oss

[fc id=’1′ align=’left’][/fc]


For mer informasjon om kurset kontakt oss her

[fc id=’2′ align=’left’][/fc]