Kompetansebevis i Sikkerhetsfaget

Vis alle

Kompetansebevis i Sikkerhetsfaget

Nytt kurs starter i 10. september 2018 – avsluttes med eksamen i Sikkerhetsfaget 7. desember 2018.

Kurset går gjennom læreplaner/pensum for å avlegge eksamen VG3 Sikkerhetsfaget samt forbereder deg til dagprøven.

Eksamen kan tas uavhengig i antall måneder i faget, men det kreves 60 måneders relevant praksis før fagprøven kan avlegges (i tillegg til bestått eksamen).

Kurset starter 10.09.2017, undervisning mandager fra kl.: 17:00 – 21:00 frem til eksamensdato på Næringslivets Opplæringshus, Bjødnabeen 10, 4031 Stavanger.

Med fagbrev gis det ett tillegg på minst Kr. 9,50 pr. time ifølge vekteroverenskomsten.

Vektere som er fagorganisert kan søke NAF, LO sentralt og lokalt å få dekket kursavgiften. (i 2017 fikk vekterne Kr. 10 500,- i stipend og 2000,- fra NAF) Kursavgiften blir ikke fakturert før stipendet er mottatt.

Etter avlagt og bestått fagprøve i Sikkerhetsfaget får en yrkestittel Vekter.

Bindende påmelding snarest!

Du kan lese mer på https://www.ipsum.no/372-2/

For pris informasjon og mer opplysninger, kontakt:

Arrangør:

Opplæringskontoret for
Vekterfaget i Rogaland SA

Linda Erfjord

www.vekterfaget.no

e-post: linda (alfakrøll) nho.no