Kompetansebevis i Sikkerhetsfaget

Vis alle

Kompetansebevis i Sikkerhetsfaget

Det planlegges nytt kurs høsten 2021. Dette avhenger av samfunnssituasjonen. 

Du kan lese mer på https://www.ipsum.no/372-2/

For pris informasjon og mer opplysninger, kontakt:

Arrangør:

Opplæringskontoret for
Vekterfaget i Rogaland SA

Linda Erfjord

www.vekterfaget.no

e-post: linda (alfakrøll) nho.no