Revidert standard for revisjon

Vis alle

Revidert standard for revisjon

Standarden NS-EN ISO 19011:2011, Utgave 1 – Retningslinjer for revisjon av styringssystemer (ISO 19011:2011) er trukket tilbake fra Norsk Standard. Tilbaketrekkingen skjedde 12.09.2018. Årsaken til at standarden er trukket er at det som kjent er varslet en revidert utgave ISO 19011:2018.

Vi har ikke hat en full gjennomgang av endringene, men har identifisert noen endringer:

  • Risikobasert tilnærming av revisjonen
  • Veiledning til styring av revisjonsprogrammet er utvidet, spesielt nå med fokus på risikobasert tilnærming
  • Utvidet veiledning for gjennomføring av revisjon, spesielt i forhold til revisjonsplanlegging
  • Kompetansekrav for revisorer er utvidet
  • Justert terminologi for å fokusere på prosesser
  • Tillegg A fra ISO 19011:2011 er fjernet, og erstattet med tidligere tillegg B som er utvidet med retningslinjer for revisjon av organisasjonens kontekst, ledelse og forpliktelse, virtuelle revisjoner, samsvar og innkjøp (supply chain)

Når standarden foreligger på Norsk, vil vi komme med mer utfyllende informasjon.

Ipsum AS arrangerer kurs i Revisjonsteknikk. Disse kursene vil bli revidert når de faktiske endringene foreligger på Norsk.

Vi kan allikevel svare på konkrete spørsmål i forbindelse med den nye standarden. Benytt gjerne kontaktskjemaet under.

[fc id=’1′ align=’left’][/fc]