Endringer i Arbeidsmiljøloven fører til suspendering av RA Sertifiseringen

Vis alle

Endringer i Arbeidsmiljøloven fører til suspendering av RA Sertifiseringen

Som følge av kommende endringer i Arbeidsmiljøloven hvor praksisen med fast ansettelse uten garantilønn bortfaller som ett alternativ, vil dette føre til en drastisk omveltning av bemanningsbransjen som den fremstår i dag. Og RA ordningen suspenderes til 01.07.2019.

Konsekvensene og mulige løsninger jobber NHO Service & handel nå med.

Endringene i AML vil gjelde fra 01.01.2019, og bemanningsvirksomheter må fra denne dagen jobbe i samsvar med de nye kravene.

I den kommende perioden må bemanningsselskapene jobbe med å tilpasse sin virksomhet til de nye kravene.

Når det gjelder RA sertifikater som utløper i den kommende perioden innvilges det en overgangsperiode frem til 01.07.2019. Etter denne dato vil man måtte foreta en re-sertifisering i samsvar med den reviderte RA – Revidert Arbeidsgiver ordningen, som nå vil hete RA 2.0. Ref. NHO Service & Handel.

Perioden fra 01.01.2019 til 30.06.2019 må bemanningsselskapene jobbe i samsvar med gjeldende lovverk, og kunne dokumentere dette frem til ny revisjon etter 01.07.2019.

Les mer om RA ordningen her… på våre siden og her hos Revidert Arbeidsgiver

Har dere behov for bistand, spørsmål om endringene eller sertifiseringen, kontakt oss.

 

[fc id=’1′ align=’left’][/fc]