ISO 9001:2015 – 8.1 Planlegging og styring av drift

Vis alle

ISO 9001:2015 – 8.1 Planlegging og styring av drift

8. Drift

8.1 Planlegging og styring av drift

ISO 9001:2015 krever at organisasjonen planlegger, implementerer og kontrollerer sine prosesser som kreves for fremstilling av produkt og tjeneste, og at tiltak i planleggingsprosessen implementeres. (Se artikler 6.1, 6.2 og 6.3)

For at dette kravet skal innfris, må organisasjonen identifisere og bestemme de kravene som er gjeldende for produksjon av produkt og tjeneste leveranse, samt etablere aksept kriterier både for prosessene og akseptenes for produkt og tjeneste.

I tillegg må organisasjonen;

  1. Etablere de ressursene som er påkrevd for å oppnå samsvar med produkt og tjeneste krav.
  2. Kontrollere at prosessene samsvarer med de etablerte kriterier
  3. Beslutte, vedlikeholde og oppbevare hensiktsmessig dokumenterte informasjonen for å sikre bevis til at prosessene er blitt gjennomført i samsvar med de planer som er bestemt og at dette er i samsvar med produkt og tjeneste kravene som er identifisert.

Resultatet av planleggingen må være hensiktsmessig for organisasjonen spesifikke operasjoner og alle endringer må være planlagte og kontrollerte. I tillegg må det gjennomføres revisjon for å avdekke om det kan oppstå utilsiktede konsekvenser av endringen, inkludert tiltak for å rette, redusere eller minske uønskede konsekvenser.

Merk: Resultatet av prosessene må også være kontrollerte. Se kommende artikler 8.4.1, 8.4.2 og 8.4.3.

Kommentar

Del 8 i ISO 9001:2015 handler mest om Do/Utfør delen av PDCA/PUKK hjulet. For å oppsummere 8.1, så skal organisasjonen:

Etablere kravene som angår produkt og tjeneste, så vurdere prosessene og beslutte hvordan prosessene skal kontrolleres og måles. Eks. Spesifikasjoner, toleranser, mål, verdier, KPI. I tillegg hvilke ressurser som er nødvendig for å sikre samsvar med produkt og tjeneste krav.

Operasjonell planlegging var også ett krav i 2008 utgaven, men nåer altså kontroll spesielt vektlagt.

Revisjonskontroll

Revisor skal undersøke og verifisere om organisasjonen har planlagt sine prosesser, i alle fall de siste etablerte prosessene. Organisasjonen må bevise dette med dokumenter som identifiserer inngangs og utgangsfaktorer (resultater), prosesskontroller og etablerte kriterier. At prosessene overvåkes og at det er identifisert ytelsesindikatorer og at tilstrekkelige ressurser er inkludert i planleggingsprosessen. (Dette kan også bety involvering av ansatte, verneombud og tillitsvalgte, om dette er påkrevd jfr. gjeldende HMS forskrifter.

Ettersom identifisering og begrensning av konsekvenser av risiko næ er gjennomgående i standarden, må organisasjonen forvente å vise hvordan organisasjonens planleggingsprosesser har identifisert og vurdert risiko.