ISO 9001:2015 – Dokumenter og registreringer

Vis alle

ISO 9001:2015 – Dokumenter og registreringer

Dokumenter og registreringer

I forbindelse med den nye ISO Standarden kommer det stadig spørsmål om dokumenter og registreringer.

Vi har laget en komplett liste her med kommentarer. I tillegg har vi laget ett diagram som viser krav dokumentasjon. Kontakt oss på kontaktskjemaet nedenfor å få tilsendt plakatene i A3 format.

Bevis som kreves

Dette er dokumentene, eller krav man må ha eller føre bevis for å samsvare med kravene i ISO 9001:2015. (Vær oppmerksom på at noen av dokumentene ikke er påkrev når organisasjonen ikke utfører den eller de relevante prosessene.)

 • 4.3 Omfanget av Kvalitetsledelsessystemet
 • 5.2 Kvalitetspolicy
 • 6.2 Kvalitetsmål
 • 8.4.1 Kriterier for å evaluere og velge leverandører

Obligatoriske registreringer (De som er merket med * er bare påkrevd om i de tilfeller at det relevante kravet ikke er ekskludert)

 • *7.1.5.1 Overvåking og måleutstyr kalibreringsbevis
 • 7.2 Registrering av opplæring / øvelse, kunnskap, erfaring og kvalifikasjoner
 • 8.2.3.2 Gjennomgang av krav til produkter og tjenester
 • *8.3.2 Resultater av gjennomgåelse av utforming og utvikling
 • *8.3.3 Registrering av inngangsfaktorer til utforming og utvikling
 • *8.3.4 Registrering av kontroll / styring med utforming og utvikling
 • *8.3.5 Registering av resultater fra utforming og utvikling
 • *8.3.6 Registrering av endringer fra utforming og utvikling
 • 8.5.1 Kjennetegn for produkter som produseres og tjenester som leveres
 • 8.5.3 Registering av kundens eiendom
 • 8.5.6 Registering av endringer i produksjon / leveranse av tjenester
 • 8.6 Register for avvik på produkt / tjenester med akseptkriterier
 • 8.7.2 Register for resultater fra avvik
 • 9.1.1 Resultater for overvåking og målinger
 • 9.2 Internrevisjons program
 • 9.2 Resultater fra internrevisjoner
 • 9.3 Resultater fra ledelsens gjennomgåelse
 • 10.1 Resultater fra korrigerende tiltak

Dokumenter som ikke er påkrevd

Det er en rekke dokumenter som kan benyttes i forbindelse med ISO 9001, men som ikke er påkrevd.

 • 4.1 og 4.2 Prosedyre for å vurdere organisasjonens kontekst og interesseparter
 • 6.1 Prosedyre for å behandle risiko og muligheter**
 • 7.1.2, 7.2 og 7.3 Prosedyre for kompetanse, opplæring og bevissthet
 • 7.1.5 Prosedyre for vedlikehold av utstyr og måle utstyr
 • 7.5 Prosedyre for styring av dokumenter og registreringer
 • 8.2 Prosedyre for salg
 • 8.3 Prosedyre for utforming og utvikling
 • 8.5 Prosedyre for produksjon og tjenesteleveranse
 • 8.5.4 Prosedyre for lager
 • 8.7 og 10.2 Prosedyre for håndtering av avvik og korrigerende tiltak
 • 9.1.2 Prosedyre for overvåking av kundetilfredshet
 • 9.2 Prosedyre for internrevisjon
 • 9.3 Prosedyre for ledelsens gjennomgåelse
 • Kvalitetshåndbok

En kvalitetshåndbok kan gi organisasjonen en lettfattelig oversikt over ledelsessystemet, som igjen kan benyttes som dokumentasjon ovenfor kunder, potensielle kunder, andre interesseparter, innføring for ansatte og innleide etc. Vær oppmerksom på at om man har en kvalitetshåndbok må denne kontrolleres på samme måte som øvrig dokumentert informasjon i ledelsessystemet.

** Prosedyre for å håndtere risiko og muligheter, er i standarden ikke krevd å ha dokumentert. For å på en god måte håndtere risiko og føre oversikt må dette gjøres systematisk. I tillegg kreves dette at det blir gjort skriftlig i Norge, dette gjennom internkontrollforskriften. Nå omfatter den forskriften hovedsakelig forhold rundt Helse, Miljø og Sikkerhet, og det er vel den tanken de fleste gjør seg når man hører eller leser ordet «risiko».

Ved å sende inn dette skjemaet aksepterer du at Ipsum AS kan lagre informasjon som du sender inn. Vi skal ikke selge eller dele denne informasjonen med andre. Vi kan komme til å sende deg e-post med relatert innhold senere. Du kan svare tilbake på e-post senere om at du ikke lenger ønsker å motta informasjon fra oss.

[fc id=’4′ align=’left’][/fc]