Godkjent kurs og endringer i krav ved personellsertifisering

Vis alle

Godkjent kurs og endringer i krav ved personellsertifisering

 

I forbindelse med at Ipsum as har søkt om godkjent kurs for sitt kurs innen miljøledelse, samt re-godkjenning av eksisterende kurs som har vært godkjent for re-godkjenning av personellsertifisering. Vi har mottatt tilbakemelding fra Norsk Sertifisering om at kravet for sertifisert personell om å gjennomgå opplæring før nytt sertifikat utstedes helt eller delvis bortfaller.

Ipsum AS vil likevel tilby kurs og opplæring som tidligere. Vi ser at det er behov for opplæring og oppdateringer, og vi avholder stadig kurs innenfor Kvalitet, Risiko, Miljø og Revisjon. Les mer om våre kurs på her…. Vi holder også bedriftsintern og tilpasset opplæring.

Kurs fra Ipsum AS vil fortsatt være godkjent kurs.

Her er meldingen vi har mottatt fra Norsk Sertifisering:

“Bakgrunnen for endringen: På grunnlag av den tverrfaglige yrkesbakgrunnen og det differensierte bransjegrunnlaget til de sertifiserte, har vi foretatt revidering av kravene til fornyelse, inklusive oppdateringskurs.

Vi har sett på kravene i en bredere sammenheng uten begrensning til oppdateringskurs som omfatter endringer i standarder som er relevant for sertifikatets virkeområde.

Det betyr at nå vil vurdere all kursvirksomhet som en sertifikatinnehaver har hatt i sertifikatperioden på individuelt grunnlag, inklusive kurs som fortsatt står oppført på vår hjemmeside. Dette har vi for øvrig praktisert over tid.

Endringer i krav til vedlikehold av kompetanse ved fornyelse: Søkeren skal kunne dokumentere opplæring i form av deltakelse på kurs innen sertifikatets virkeområde og/eller deltakelse i læreprosesser i arbeidsforhold. Det siste kan omfatte deltakelse i eller ledelse av endringsprosesser / forbedringsarbeid, metodeutvikling eller implementering av systemer i organisasjoner. Prosessene må være relevant for sertifikatets virkeområde. Dette kan omfatte endringer i rammebetingelser (generelle eller bransjerettede forskriftskrav, normer, fagstandarder og systemstandarder), organisasjon, metodeanvendelser, teknologi eller annet.”

Les mer om personsertifisering hos Norsk Sertifiserin