ISO 9001:2015 – 8.5.5 Aktiviteter etter levering

Vis alle

ISO 9001:2015 – 8.5.5 Aktiviteter etter levering

8.5.5 Aktiviteter etter levering

2015 standarden krever at organisasjonen imøtekommer de krav som er knyttet til aktiviteter som følger etter leveranse av de produkter og tjenester som leveres. Når det skal bestemmes i hvilken utstrekning dette skal gjelde for organisasjonen, må følgende krav vurderes:

  1. Gjeldende krav gitt i aktuelle lover og forskrifter
  2. Potensielle uønskede konsekvenser knyttet til produktet og tjenesten
  3. Arten av produktet eller tjenesten, hvordan produkt eller tjeneste vil bli brukt og den forventede levetiden av produktet eller tjenesten.
  4. Alle kundekrav.
  5. Tilbakemelding fra kunder

Man skal også merke seg at aktiviteter etter leveranse kan inkludere tiltak i forbindelse med garanti erstatning, kontraktuelle forpliktelser slik som vedlikeholdstjenester, og tilleggstjenester som resirkulering og avfallshåndtering.

Kommentar

Denne nye klausulen er en utvidet fra det tidligere kravet i 2008 utgaven, og er nå mer detaljer. Organisasjonen må kunne bevise hvor dette vil være gjeldende og at man har gjennomgått og vurdert alle kravene.

Merk

Om det er besluttet at slike aktiviteter ikke er gjeldende for organisasjonen må det registreres i hvilket omfang og hvilke unntak som gjør at dette ikke er gjeldende. Det kan for eksempel være at unntaket ikke vil ha innvirkning på organisasjonens evne til å levere produkter og tjenester i samsvar med krav, og at dette heller ikke har en innvirkning på kundetilfredshet (Se artikkel 4.3 Omfang for mer detaljer)

Eksempler der det vil være potensielt gjeldende aktiviteter som må vurderes basert på denne standarden:

  1. Krav gitt i gjeldende lover og forskrifter Krav til gjenvinning eller resirkulering som er gitt i forskrifter som vil være gjeldende for enkelte organisasjoner.
  2. Potensielt uønskede konsekvenser som kan assosieres med produktet og tjenesten. Risikobasert tilnærming bør gjennomføres for å samle inn tilstrekkelige informasjon for å planlegge tiltak om det skulle oppstå uønskede hendelser. Eksempelvis tap eller skade.
  3. Arten av produktet eller tjenesten, hvordan produktet eller tjenesten vil bli benyttet og produktet eller tjenestens forventede livslengde. Om garanti er eller ikke er en del av det produktet eller tjenesten som tilbys. Om dette er gitt uttrykk for i de forretningsmessige betingelser, inkludert om dette også er tatt med i kundens innkjøpsbetingelser.
  4. Alle kundekrav I forbindelse med kommunikasjon med kunde (Se artikkel 8.2 Krav til produkt og tjeneste) skal aktiviteter som følge av levering slik som alle typer garantier, servicer og supportavtaler, klart bør være identifisert og definert, gjennomgått, inngått enighet om og registret. Dette kan være i form av innkjøpsordre eller betingelser.
  5. Tilbakemeldinger fra kunde Ved å benytte PDCA / PUKK prosessen, bør organisasjonen inkludere tilstrekkelig gjennomgang og modifisering der det er påkreves, som følge av tilbakemelding fra kunde. Dette kan for eksempel være kundes forespørsel for support etter at leveransen er gjennomført.

Merknad

Det er nødvendig å ta spesielt hensyn der det er identifisert signifikante elementer i forhold til risiko i forbindelse med organisasjonens spesifikke produkt eller tjeneste, der det kan være kritisk i forhold til sikkerhet og der det er spesielt fokus på levetid.

Revisjonskontroll

Generelt / overgang til 2015

Da det nå er mer spesifiserte krav i 2015 utgaven for aktiviteter etter leveranse, må organisasjoner som skal over til den nye standarden eller sertifiseres etter denne, ta spesielt hensyn i forbindelse med gjennomgangen av de nye kravene som er listet i denne delen av standarden. Og sikre at organisasjonen kan bevise etterlevelse for de aktuelle punktene gjennom sitt ledelsessystem.

Videre, om organisasjonens aktiviteter etter leveranse kan ha ett potensielt resultat i forhold til spesielle risikoer, som kan knyttes til sikkerhet, og derav regulert gjennom offentlige krav, eller har en signifikant levetid. Må organisasjonen føre bevis for en tilstrekkelig og proporsjonal planlegging, implementering og styring.