ISO 9001:2015 – 9.1 Overvåking, måling, analyse og evaluering – Generelt

Vis alle

ISO 9001:2015 – 9.1 Overvåking, måling, analyse og evaluering – Generelt

9.1 Overvåking, måling, analyse og evaluering

9.1.1 Generelt

I den nye utgaven, kreves det at organisasjonen bestemmer

  1. Hva som skal måles og overvåkes
  2. Metoder som skal benyttes for overvåking, målinger, analyser og evalueringer for å sikre ett validert resultat,
  3. Når overvåking og måling skal utføres
  4. Når resultater fra overvåking og målinger er innhentet skal disse både analyseres og evalueres.

Merknad: Det er også påkrevd at organisasjonen evaluerer prestasjoner og virkningen av ledelsessystemet, og oppbevarer dokumentert informasjon (registeringer; les: rapporter e.l.) som bevis for resultatet av overvåking, måling, analyse og evalueringer.

Kommentar

Kravene i 2008 utgaven som omfattet overvåking og måling var at organisasjonen skulle planlegge og implementere overvåking, måling, analyse og forbedringsprosesser. Dette er i den nye utgaven erstattet med mer detaljerte krav for å kunne identifisere og implementere, Hva, Hvordan og Når.

Overvåking, måling, analyse og evaluering av prestasjoner er det som er grunnleggende i 9001 standarden, og er en avgjørende del av PDCA / PUKK, Plan, Utfør, Kontroller og Korriger. I del 8 av denne serien av artikler ble det beskrevet operasjonelle «Utfør» aktiviteter som ett aspekt av ledelsessystemet. Det som skal dekkes i denne delen er overvåkingen av prestasjoner av organisasjonens ledelsessystem med tilhørende prosesser, altså «Kontroller».

Uansett om man vurderer prestasjonen av ledelsessystemet gjennom resultater fra intern revisjoner, eller som resultater av prosessene via statisk prosess kontroll og tilbakemeldinger fra kunde, resultater fra nøkkelparameter er avgjørende om resultatet er i samsvar med forventninger, om de ikke er det, er dette mulighetene til å gjøre forbedringer.

Hva skal måles?

Planlegging er en avgjørende del av prosessen og man bør være nøye når man skal identifisere hva som er viktig for virksomhetens overvåking og styring.

Med andre ord kan nye tilvirkningsprosesser kreve overvåking via Statisk Kapasitets studie / kontroll diagram og en høy frekvens av overvåking og prøvetaking før man med sikkerhet kan bestemme resultatet av prosessen.

Organisasjoner som skal gjennomgå restrukturering / omorganisering kan som en del av organisasjonens prosess for kontroll med endringer (se artikkel 8.5.6) ønske å innføre midlertidig overvåking og øke frekvensen av system og / eller prosess revisjoner, dette for å sikre kvaliteten på tjenesteleveransen og at denne ikke får en negativ effekt i omorganiseringsfasen.

En risikobasert tilnærming vil kunne være til hjelp for å kunne identifisere Hva, Hvordan og Når, men vil også være nyttig for å holde fokus på «de få viktige» når planlegging av overvåking og måling skal implementeres. For mange organisasjoner sliter med at det er for mye informasjon som igjen resulterer i ineffektive analyse og evaluering som ett resultat, og oppdager ikke sine muligheter til forbedring.

«Skilpaddediagram» kan om dette blir benyttet til kartlegging, ikke bare vise det forventede resultatet, men også målinger som skal benyttes for å overvåke prestasjonen i prosessene.

Når prosessene er implementert og beviselig fungerer effektivt, bør en ny gjennomgang utføres og beregninger omstruktureres tilsvarende. Det vil fortsatt være behov for overvåking, og disse må følges opp for å få bekreftet stabilitet, og kanskje mer viktig identifisere mulige forbedring.

På operasjonelt nivå bør disse målingene dokumenteres eller være referert til i relevante kontrollplaner eller i kvalitetsplanen. På strategisk nivå, som ett minimum, bør deler av måleresultatene være en del av den planlagte ledelsens gjennomgangs prosess. (Se kommende artikkel 9.3)

Revisjonskontroll

Generelt

Revisor vil ønske å få bekreftet at Hva, Hvordan og Når målingene er riktig, og at prosessene dermed er kontroller på riktige nivåer i virksomheten. For eksempel ved trender og at forbedringsmuligheter er identifisert.

Overgang til 2015

Revisorer vil også ønske å se dokumentert informasjon (registreringer) som bevis for evaluering av resultatene for overvåking og måling er utført, med andre ord, ikke bare analysen.

Innspill til prestasjonsevaluering


For å få tilsendt en gratis PDF med innspill til prestasjonsevaluering, send inn kontaktskjemaet. Tillat noe tid før vi responderer på din henvendelse.

Ved å sende inn dette skjemaet aksepterer du at Ipsum AS kan lagre informasjon som du sender inn. Vi selger ikke, deler ikke, eller gjør denne informasjonen med andre. Vi kan komme til å sende deg e-post med relatert innhold senere. Du kan svare tilbake på e-post senere om at du ikke lenger ønsker å motta informasjon fra oss, og slettes fra vår postliste.

[fc id=’4′ align=’left’][/fc]