ISO 9001:2015 – 9.1.3 Analyse og evaluering

Vis alle

ISO 9001:2015 – 9.1.3 Analyse og evaluering

9.1.3 Analyse og evaluering

Den nye standarden krever nå at organisasjonen gjør tilstrekkelig analyse og evaluering av de resultatene som er samlet inn fra overvåking og målings aktiviteter. Resultatet av analysen må øre benyttet i følgende evalueringer:

  1. Samsvar med krav fra produkter og tjenester som tilbys,
  2. Kundetilfredshet
  3. Ytelsen og effekten av organisasjonens ledelsessystem.
  4. Om planlagte aktiviteter er effektivt implementert
  5. Om tiltak i forbindelse med risiko og muligheter har hatt effekt
  6. Ytelse fra eksterne tilbydere / leverandører (Leverandører og underleverandører).
  7. Krav til forbedringer i ledelsessystemet

Det kan ellers gjøres en oppmerksom på at metodene som benyttes for analyse av data kan inkludere statistiske metoder.

Kommentar

Fordi om kravene igjen er stort sett de samme i den nye utgaven som i ISO 9001:2008, er det nå ett noe mer konkretisert krav i forhold hvordan data skal benyttes. Som ved planlegging av og tiltak i forbindelse med risiko og muligheter er blitt implementert og har hatt en effekt.

Det er nå også ett krav å vise hvordan evalueringen er gjort så vel som analysen. Forståelsen og bruken av dataanalysen. Vi kan også se at disse krav gjelder for data innhentet både internt og eksternt.

  • Ytelse fra eksterne leverandører, samsvar med produkter og tjenester som tilbys, kundetilfredshet
  • Effekten / effektiviteten av organisasjonens ledelsessystem

Merk at nå også tjenester og ikke bare produkt sette gjelder, og er nå referert spesielt til.

Fordi om statistiske metoder når er referert til, og kravet om trendanalyse i 2008 utgaven ikke er spesifisert, som ett verktøy, vil fortsatt trend analyse være en tilstrekkelig metode for flere typer måling og overvåkning i forhold til progresjon og identifisering av fremtidige forbedringer. Internrevisjon kan også være nyttig, når data om effekten av organisasjonens ledelsessystem samles inn.

Analyse og evaluering

Mange organisasjoner samler inn data, men feiler i å følge opp dette gjennom prosesser og konklusjoner basert på analyse og evaluering. Som igjen ikke nødvendigvis skaper noen meningsfylte beslutninger, eller at det ikke blir identifisert i handlingsplaner, eller at handlingsplaner ikke blir fulgt opp. Dermed klarer man ikke å identifisere muligheter til forbedringer som gjerne ligge i data som blir samlet inn. Bruk av verktøy som Benchmarking (Industri og konkurrenter) er ett virkningsfullt verktøy. Resultater av dette kan gi ett perspektiv som igjen kan identifisere mulige korrektive tiltak, og forbedringer.

Ledelsens gjennomgang (se artikkel 9.3) er minimumskravet så langt som standarden er opptatt av, rapportering og handling på analyse og evaluering av nøkkeldata. Mens det passer på prosessbeslutninger for strategisk nivå, kan det forumet (ledelsens gjennomgåelse) i flere tilfeller ha en for lav frekvens til å ta beslutninger på tiltak i tide på ett operasjonelt nivå. Mange organisasjoner gjennomfører derfor målinger med en høyere frekvens som passer til det operasjonelle nivået, og implementerer tiltak og vurderer effekten av dette.

Revisjonskontroll

Generelt

Revisor vil se bevis for hvordan organisasjonen sikrer at den gjennomfører tilstrekkelige analyser og evalueringer av data som igjen sikrer en effektiv bruk av disse. (Fordi om det ikke er ett konkret krav i standarden at resultatet av analysen og evalueringen skal dokumenteres, må dette likevel beskrives som en spesifikk del av ledelsens gjennomgåelse)

Overgang til 2015

Revisor kan også be om å få verifisert det nye kravet av data fra overvåking og målinger fra planlegging og tiltak i forhold til risiko og muligheter har hatt effekt og er inkorporert i prosessen. Og at evalueringen av data og informasjon (tolkningen) er gjennomført.

Evaluering

Ipsum AS har en enkel oversikt som du og din virksomhet kan motta gratis ved å henvende deg til oss på: post@ipsum.no