ISO 9001:2015 – 10.1 Forbedringer – Generelle krav

Vis alle

ISO 9001:2015 – 10.1 Forbedringer – Generelle krav

10.1 Forbedringer – Generelle krav

I 2015 revisjonen må organisasjoner bestemme og velge muligheter for forbedring og gjennomføre eventuelle nødvendige tiltak for å møte kundenes krav og øke kundetilfredsheten.

Følgende må inkluderes:

 1. Produkt og tjeneste forbedringer for å imøtekomme aktuelle krav, og ivareta fremtidige behov og forventninger
 2. Korrigere, unngå og redusere uønskede effekter
 3. Forbedre ytelse og virkningen av ledelsessystemet

Eksempler på forbedringer inkluderer korreksjon, korrigerende tiltak, kontinuerlig forbedring, forandring, innovasjon og omorganisering.

Kommentarer

Selv om forbedring også var et krav under den forrige versjonen av standarden, er en vesentlig endring i den nye utgivelsen fjerning av alle referanser til forebyggende tiltak. Dette er blitt erstattet av risikobasert tenkning som omtalt i detalj i artikkel 6.1 og innebygd i hele standarden. Det er også påpekt i vedlegg A.4 til standarden at: “Et av hovedformålene med (hele) kvalitetsstyringssystemet er å fungere som et forebyggende verktøy …”

En annen subtil, men viktig forandring er endringen fra forbedring til bare kontinuerlig. Faktisk påpeker standarden i underklausul 10.1 at: “… forbedring kan inkludere korreksjon, korrigerende tiltak, kontinuerlig gjennombrudd, forandring, innovasjon og omorganisering.” Det er altså nå anerkjent at trinnendringer også er et viktig verktøy som organisasjoner bruker til å forbedre.

Andre nye krav inkluderer “korrigering, forebygging eller reduksjon av uønskede effekter.” Disse kan være knyttet til produkter eller tjenester som tilbys, produksjons- / tjenesteprosesser eller selve ledelsessystemet. Metodene som brukes til å løse de uønskede effektene må derfor tilpasses tilsvarende.

Forbedringer i produkt og tjenester for å møte ikke bare gjeldende krav, men også fremtidige behov og forventninger, er nå også spesifisert.

I praksis

Muligheter og krav til forbedring kan utledes fra hvilken som helst kilde og på hvilket som helst nivå i en organisasjon, men mange bedrifter oppnår deres forbedringsmål fra tre hovedområder:

 • Bedriftsstrategiske mål
 • Kundeforventninger og industristandarder
 • Markedskrefter

Selv om forbedringer ikke behøver å være direkte forbundet med etablerte kvalitetsmål, er forbedringskrav ofte en logisk resultat av prosessen. Mål på høyt nivå settes opprinnelig av toppledelsen, kan igjen føre til ytterligere støttende mål og muliggjøre forbedringsprogrammer eller tiltak.

Nedenfor er eksempler på høyt nivå på områder som kan velges for forbedring i en typisk organisasjon sammen med mulige verktøy som kan brukes til å utføre. (Merk: Disse verktøyene og metodene er bare noen få eksempler og inneholder noen av de mer avanserte metodene som er tilgjengelige. Når forbedringsmuligheter er identifisert, er det ingen normativ metode for hvordan forbedringer skal utføres. Disse eksemplene er derfor ikke forutsetninger, og det er faktisk at det enkle er ofte det beste.)

 • Produkt utvikling, eller tjeneste effektive forbedringer
  DMEDI (Define measure, explore, develope and Implement – Definere, måle, utforske utvikle og implementere) SixSigma, Benchmarking mot konkurrenter, årsak og virkningsdiagrammer, lytte til kunden, DFMEA (Design, Failure Mode and Effect Analysis – Utforming, Feilmodus og effektanalyse), tilbakemeldinger fra Lesson’s Learned.
 • Prosessforbedringer
  DMAIC (Define, Measure, Analyzes, Improve and Control – Definere, måle, analysere, forbedre og kontrollere) SIx Sigma, kartlegging av verdistrømmen, statistiske analyser, utforming og eksperimentering, prosessflyt diagram, 5S (6S/8S) Brainstorming, Kaizen, Poka-Yoke, DiPFMEA (Process Failure Mode Effects Analysis – Prosess feilmodus og effekt analyse), 5 Hvorfor, 8D (8 Disipliner)
 • Forbedringer i ledelsessystemet
  Revisjoner, PDCA/PUKK, Organisasjonsendringer, opplæring/øvelse

Merk: Det er også viktig å merke seg at ressursene i enhver organisasjon er begrensede, og det er ikke nødvendig for organisasjoner å forbedre alle områder samtidig. Fokus bør derfor være på “de vitale få” områdene.

Se også kommende artikkel 10.3 Kontinuerlig forbedring (08.06.2017)

Revisjonskontroll

Generelt

Revisor anbefales å avgjøre gjennom objektive bevis om virksomhetens øverste ledelse aktivt søker etter muligheter til å forbedre seg, og i så fall er disse målene fastsatt og planer innført for å forbedre produktene eller tjenestene, prosessene og styringssystemets ytelse. Gjennom innsamling, analyse og evaluering av data og gjennomføring av forbedringsplaner.

Overgang til 2015

Revisorene er klar over at forbedring ikke trenger å være kontinuerlig, men det må være planlagt og utført. Når planene fokuserer på produkter og serviceforbedringer, må disse ikke bare løse nåværende, men også fremtidige krav.