ISO 9001:2015 – 10.3 Kontinuerlig forbedring

Vis alle

ISO 9001:2015 – 10.3 Kontinuerlig forbedring

10.3 Kontinuerlig forbedring

Organisasjoner må nå etter 2015 utgaven kontinuerlig arbeide med forbedringer for å sørge for at ledelsessystemet er tilpasset, tilstrekkelig og fungerende. Man må også gjøre vurderinger av resultater fra analyse og andre evalueringer fra ledelsens gjennomgåelse, for å bedømme om det er krav eller muligheter som må gripes fatt i som en del av sitt arbeid med kontinuerlig forbedring.

Kommentar:

Kontinuerlig forbedring var også dekket i 2008 utgaven av standarden, men denne var mer normativ i forhold til hvordan organisasjonen skulle forholde seg til sin forbedringsprosess.

Merk at kravet i 2008 utgaven, var for å gjøre forbedringer av effekten / virkningen av ledelsessystemet. Med andre ord, fungerer ledelsessystemet som tiltenkt. F.eks. Konsekvent å tilby produkter og tjenester som møter kunden og gjeldende lovbestemte og regulatoriske krav, og øker kundetilfredsheten?

Referansene til egnethet og tilstrekkelighet er nye i 2015 utgaven. Med andre ord; er ledelsessystemet rett for denne jobben, og om det er det, er det tilstrekkelig detaljert for oppgaven? (Om det er for grunnleggende, må det forbedres, og om det er for komplisert / for omfattende, så må det forenkles.)

Organisasjoner må også være i stand til å vise hvordan man benytter resultatene fra evaluering og analyser (Se artikkel 9.1.3) og ledelsens gjennomgåelse (Se artikkel 9.3) for å identifisere behov eller muligheter som organisasjonen må gjøre noe med som en del av sitt arbeid med kontinuerlig forbedring.

I praksis

Merk at kontinuerlig forbedring kan oppnås både med gjennomgående prosjekter så vel som små pågående steg for steg forbedringer i eksisterende prosesser (Kaizen).

Muligheter kan identifiseres via følgende:

 • Ledelsens gjennomgåelse
 • Intern / ekstern revisjonsresultater
 • Produkt / prosess revisjoner
 • Tilbakemelding fra interesseparter (Kunder / leverandører)
 • Markedspåvirkning
 • Analyse av kvalitetskostnad (COPQ)
 • Andre kilder

(Virksomheter som aktivt jobber med kontinuerlig forbedring hvor alle ansatte er involverte i prosessen kan ofte komme opp med flere forbedringer, gjerne små, som gir god effekt, og vil ofte være lønnsomme for virksomheten.)

Eksempler for interne prosesser Nøkkeltallsparametere som kan benyttes for forbedring:

Omstillingstid for maskiner

 • Ledetid
 • Lager
 • Transport
 • «Just in time/OTD – On Time deliveries»
 • Benytte ansattes kreativitet klicken sie auf diesen link
 • Overproduksjon
 • Ventetid
 • Produkter med avvik

Revisjonskontroll

Generelt og overgang til 2015

Som nevnt i artikkel 10.1 om generelle krav bør disse etableres av organisasjonens øverste ledelse. I en typisk virksomhet, vil revisor bedømme om følgende hovedaktiviteter er blitt gjennomgått, og at det er iverksatt / utført tilstrekkelige handlinger / tiltak:

 • Forbedring av intern organisatorisk effektivitet (Å forbli økonomisk konkurransedyktig)
 • Spesifikke kundekrav
 • Oppnåelse av et ytelsesnivå som markedssektoren normalt forventer.

Generelt vil revisor kreve å få se bevis for at organisasjonen aktivt benytter resultater fra analyser, evalueringer og tiltak fra ledelsens gjennomgåelse til å identifisere muligheter for forbedringer og om ledelsessystemet underpresterende, at det er truffet hensiktsmessige tiltak for å løse eventuelle mangler.

F.eks.: Hvordan data samles inn, evalueringer og strategiske / virksomhetsmål har blitt omsatt til mål i ledelsessystemet. Og etterfølgende overvåking og analyse av nøkkelparameterne er på plass og at tilstrekkelige og forholdsmessige tiltak er implementert som ett resultat.

 

Dette var den siste artikkelen om nye ISO Standarden. Det har blitt ett førtitalls artikler. Vi har mottatt mange fine tilbakemeldinger og spørsmål, direkte på artikkelen eller pr. mail. Vi vil anonymisere disse spørsmålene, og legge ut våre tilsvar der dette kan være nyttig informasjon. Takk for at du har tatt deg tiden til å lese artikkelserien, del den gjerne, og hold deg fortsatt oppdatert ved å følge oss på LinkedIn eller Facebook.