Sikkerhetsfaget

Sikkerhetsfaget

FAGBREV SOM VEKTER

Få bevis på kompetansen i Sikkerhetsfaget!

Kurset forbereder deltakerne på eksamen som avholdes av fylket.

Kurset går gjennom læreplaner/pensum for å avlegge eksamen VG3 Sikkerhetsfaget samt forberede deg til fagprøven.

Eksamen kan tas uavhengig av antall måneder i faget men det kreves 60 måneders relevant praksis før fagprøven kan avlegges (i tillegg bestått på eksamen)

Kurs i Sør-Rogaland

Kurs er planlagt høsten 2021, avhengig av samfunnssituasjonen.

Kurset går 1 dag pr. med 10 samlinger. Undervisning skjer på kveldstid mellom kl. 17.00 – 21.00. Kurset arrangeres i regi av Opplæringskontoret for Vekterfag ved Næringslivets Opplærings hus.

Ta kontakt med Opplæringskontoret for Vekterfag for opplysninger og kursavgift. Kursavgiften dekker oppmelding til eksamen, lærebøker, materiell, eksamensavgift, og undervisning.

Vektere som er fagorganisert kan søke LO sentralt og lokalt og får dekket største delen av kurs avgiften (i 2015 fikk vekterne kr 7 500.- i stipend)

Kursavgiften vil fakturert like før stipend er mottatt. Etter avlagt og bestått fagprøve i Sikkerhetsfaget får en yrkestittel Vekter med fagbrev.

Påmelding via: www.vekterfaget.no

Det tas forbehold om at det er nok deltakere til at kurset starter oesterreichischeapotheke.com/.

Kurset er i regi av Opplæringskontoret for Vekterfaget i Rogaland SA

Kurs andre steder

Ipsum AS kan bistå med gjennomføring av kurs andre steder i Norge. Ta kontakt med Ipsum AS på e-post: kurs (a) ipsum.no, for pris, og gjennomføringsplan. Kurset kan bestilles av arbeidsgiver som ønsker å gi kompetanse til sine ansatte eller arbeidstakerorganisasjoner som ønsker kompetanseheving for sine medlemmer. Kurset kan også arrangeres i samarbeid med flere.

Kurs andre steder enn Rogaland kan gjennomføres på dagtid over en uke

Undervisning

Undervisningen legges opp med innføring i de enkelte fag emnene.
Kandidatene får tilgang til alt undervisningsmateriell, kursmoduler på nett, tidligere eksamens oppgaver, samt en “case” som det skal jobbes med i tiden frem til eksamen. Det legges opp til enkle gruppeoppgaver.
Instruktør har selv fagbrev innen faget, samt utdanning fra BI i Sikkerhetsledelse (Security Management), og har undervist kandidater til fagbrev siden 2003. 13 års erfaring fra vaktbransjen, og samlet mer enn 20 års erfaring fra sikkerhetsfaget fra leverandør, utførende og under/bruker av sikkerhet og sikkerhetstjenester.
Litt av det som er sagt om instruktøren:
“Veldig god “lærer” med mye kunnskap, og han var flink å ordlegge seg på en forståelig måte” – Kursdeltaker
“Hjelpsom og imøtekommende” – Kursdeltaker
“Takk for ett kjempe lærerikt kurs. Verdens beste lærer” – Kursdeltaker
“Veldig bra kurs. Positiv kurs instruktør, lærte bra ifrå seg” – Kursdeltaker

Følg oss gjerne på Facebook