Kvalitetsblogg

19. november 2018

ISO 9001:2015 – 10.3 Kontinuerlig forbedring

10.3 Kontinuerlig forbedring Organisasjoner må nå etter 2015 utgaven kontinuerlig arbeide med forbedringer for å sørge for at ledelsessystemet er tilpasset, tilstrekkelig og fungerende. Man må […]
16. november 2018

ISO 9001:2015 – 10.2 Avvik og korrigerende tiltak

10.2 Avvik og korrigerende tiltak 2015 oppdateringen krever at når ett avvik oppstår, inkludert eventuelle følger av kundeklager, skal organisasjonene gjøre følgende: Umiddelbar begrensning En tilstrekkelig […]
14. november 2018

ISO 9001:2015 – 10.1 Forbedringer – Generelle krav

10.1 Forbedringer – Generelle krav I 2015 revisjonen må organisasjoner bestemme og velge muligheter for forbedring og gjennomføre eventuelle nødvendige tiltak for å møte kundenes krav […]
12. november 2018

ISO 9001:2015 – 9.3 Ledelsens Gjennomgåelse

9.3 Ledelsens Gjennomgåelse 2015 versjonen krever at organisasjonens øverste ledelse gjennomgår organisasjonens ledelsessystem med planlagte intervaller. Dette for å sikre at systemet fortsatt er egnet, tilstrekkelig, […]