Kvalitetsblogg

7. november 2018

ISO 9001:2015 – 9.1.3 Analyse og evaluering

9.1.3 Analyse og evaluering Den nye standarden krever nå at organisasjonen gjør tilstrekkelig analyse og evaluering av de resultatene som er samlet inn fra overvåking og […]
5. november 2018

ISO 9001:2015 – 9.1.2 Kundetilfredshet

9.1.2 Kundetilfredshet 2015 utgaven krever at organisasjonen overvåker i hvilken grad organisasjonen kundens oppfattelse om deres forventninger og krav er møtt. Det er organisasjonen selv som […]
5. november 2018

ISO 9001:2015 – 9.2 Internrevisjon

9.2 Internrevisjon I forbindelse med den nye utgaven av standarden må organisasjonen gjennomføre internrevisjoner med planlagte intervaller for å sikre at ledelsessystemet samsvarer både med organisasjonens […]
2. november 2018

ISO 9001:2015 – 9.1 Overvåking, måling, analyse og evaluering – Generelt

9.1 Overvåking, måling, analyse og evaluering 9.1.1 Generelt I den nye utgaven, kreves det at organisasjonen bestemmer Hva som skal måles og overvåkes Metoder som skal […]