Kvalitetsblogg

31. oktober 2018

ISO 9001:2015 – 8.7 Styring av utgangsfaktorer med avvik

8.7 Styring av utgangsfaktorer med avvik 2015 oppdateringen krever at organisasjonen sikrer at utgangsfaktorer som ikke samsvarer med de krav som var identifiseres og kontrollert blir […]
29. oktober 2018

ISO 9001:2015 – 8.6 Frigivelse av produkter og tjenester

8.6 Frigivelse av produkter og tjenester Kravene i den nye standarden, krever at organisasjonen gjennomfører planlagte aktiviteter, på passende stadier, for å verifisere at produkter og […]
26. oktober 2018

ISO 9001:2015 – 8.5.6 Kontroll med endringer

8.5.6 Kontroll med endringer Det er i den nye standarden nå påkrevd at organisasjonen gjennomgår og styrer endringer i produksjon og tjenesteytelse, i den grad det […]
24. oktober 2018

ISO 9001:2015 – 8.5.5 Aktiviteter etter levering

8.5.5 Aktiviteter etter levering 2015 standarden krever at organisasjonen imøtekommer de krav som er knyttet til aktiviteter som følger etter leveranse av de produkter og tjenester […]