Nyheter

14. juli 2017

Endringer i internkontrollforskriften

Det er gjort endringer i internkontrollforskriften gjeldende fra 01. Juli dette år. For virksomheter som jobber systematisk opp mot dette er det ikke noen spesiell endring […]
28. juni 2017

Er din organisasjon klar for den faktiske overgangen til ISO 9001:2015?

Alle ISO 9001:2015 sertifikater skal være re-sertifisert i samsvar med den nye standarden innen 15.09.2018. Rådgivere i Ipsum AS har jobbet med grunnlaget for den nye […]
26. juni 2017

Revisjonstjenester

REVISJONSTJENESTER Revisjon utføres i.h.t. ISO 19011:2011 av sertifisert revisor eller revisjonsleder. Ipsum QMS AS kan dekke hele revisjonsprosessen fra identifisering av behov, til oppfølging av tiltak […]
23. juni 2017

Rådgiver fra Ipsum QMS AS

Rådgiver fra Ipsum QMS AS Sertifisert: Kvalitetsrådgiver Kvalitetsrevisjonsleder Risk Manager Faste eller sporadiske oppdrag. Vi skal bistå våre kunder i alle kvalitetsrelaterte spørsmål, alt fra helt […]