Nyheter

22. juni 2017

Revidert Arbeidsgiver

Ipsum QMS AS har den glede å annonsere at Match Bemanning AS er sertifisert i.h.t. NHO Service sertifisering for bemanningsvirksomheter Revidert Arbeidsgiver. Mer om sertifiseringen: Revidert Arbeidsgiver
21. juni 2017

Revidert Arbeidsgiver

Ipsum QMS AS har den glede å annonsere at Match Bemanning Hedmark & Oppland AS er sertifisert i.h.t. NHO Service sertifisering for bemanningsvirksomheter Revidert Arbeidsgiver. Mer om sertifiseringen: […]
16. juni 2017

Ny standard for arbeidsmiljø ISO 45001

Noen er kanskje kjent med at det kommer en ny standard for Arbeidsmiljø. Standarden tar sikte på å systematisere organisasjonens, uansett størrelse eller bransje, arbeid for […]
15. juni 2017

Er din organisasjon klar for den faktiske overgangen til ISO 9001:2015? Frist 15.09.2017

Alle ISO 9001:2015 sertifikater skal være re-sertifisert i samsvar med den nye standarden innen 15.09.2015. Rådgivere i Ipsum QMS AS har jobbet med grunnlaget for den […]