Nyheter

14. september 2018

Endringer i Arbeidsmiljøloven fører til suspendering av RA Sertifiseringen

Som følge av kommende endringer i Arbeidsmiljøloven hvor praksisen med fast ansettelse uten garantilønn bortfaller som ett alternativ, vil dette føre til en drastisk omveltning av […]
13. september 2018

Revidert standard for revisjon

Standarden NS-EN ISO 19011:2011, Utgave 1 – Retningslinjer for revisjon av styringssystemer (ISO 19011:2011) er trukket tilbake fra Norsk Standard. Tilbaketrekkingen skjedde 12.09.2018. Årsaken til at […]
5. september 2018

Avtale om revisjon med Achilles Information Center

Achilles Information Center AS har inngått avtale med Ipsum AS om leveranse av revisjonspersonell til revisjon. Ipsum AS skal levere revisor/revisjonsledere for pre-kvalifiseringsrevisjoner vegne av Achilles […]
23. august 2018

Kurs HMS Standard IOGP 423-01

Vi utvider vårt kurstilbud med kurs i HMS ledelse  basert på IOGP 423-01 som er en standard for HMS for Olje og Gass på Norsk Sokkel. […]