Kvalitetsrådgiver​

En kvalitetsrådgiver fra Ipsum AS skal være til verdi for våre kunder

Våre rådgivere har lang er bred erfaring med kvalitetsrådgivning, fra mange ulike bransjer og har jobbet med kvalitet siden 1994.

Rådgiverne skal forstå kundens behov og finne en effektiv og forståelig løsning.

Basert på vår erfaring er at virksomheter iverksetter store og omfattende tiltak for å være i samsvar med krav, og ofte kan «bite» over "for mye". Ofte ender man opp med langt mer enn det virksomheten faktisk har behov for. Omfanget blir så komplisert at systemet ikke blir benyttet.

I andre tilfeller lages det ett system mer for å tilfredsstille kundens forventning, og virksomheten ser ikke selv hele verdien av å kvalitetssikre sin virksomhet, produkter eller tjenester. Kvalitetssystemer som er laget for å tilfredsstille kunden, er ikke er tilfredsstillende system, ikke for organisasjonen og ikke for kunden.

Gjennom flere titalls ny-sertifiseringsprosesser, 100-vis av vedlikehold og re-sertifiseringer, samt gjennom 100-vis av andre revisjoner vet våre rådgivere hva som skal til!

Basert på vår erfaring skal våre rådgivere være effektive og kostnadsnyttige, og levere de resultater som man forventer som kunde.

Våre rådgivere er selv sertifisert, og jobber i en sertifisert virksomhet. Rådgivere er kvalifiserte innenfor våre fagfelt, og tjenesteleveransen skal følge prosesser som er sertifisert.

Avhengig av organisasjonene som bistås er rådgiverens rolle svært fleksibel. Alt fra ren rådgivning i avklaring av spørsmål, til direkte involvering i den aktuelle organisasjonen.
 

Våre rådgivere er din hjelpende hånd!


• ISO 9001:2015 Kvalitetsstyring (ISO 9001:2008)
• ISO 9004:2009 Kvalitetsstyring som metode
• IOGP 423-01 EPIM JQS (Tidl. Norsok S-006 - Achilles JQS)
• ISO 10005:2005 Kvalitetsplaner
• ISO 14001:2015 Miljøstyring
• OHSAS 18001:2007 Arbeidsmiljø
• ISO 45001 (2017/2018) (Ny)
• ISO 19001:2011 Kvalitetsrevisjoner
• ISO 22000 Mattrygghet
• ISO 31000:2009 Risikostyring
• NOSROK S-006:2003
• RA – Revidert Arbeidsgiver
• API Spec Q1 & API Spec Q2
• NGO 091
 

Hva kvalitetsrådgiver kan bistå med - Prosessen


- Modenhetsanalyse ISO 9004 - Med handlingsplan
- GAP analyser 2008 vs 2015, og 2015 vs dagens status - Med handlingsplan
- Prosesskartlegging
- Etablere hele ledelsessystemet
- Bistå med vedlikehold av ledelsessystemet
- Bistå med implementering av ledelsessystemet
- Rådgivning for enkeltløsninger
- Sparringspartner
- Kvalitetsleder på jevnlig basis
- Fasilitator for ledelsens gjennomgåelse
- Bistand i revisjoner fra sertifiseringsorganer, kunder og pre-kvalifiseringsrevisjoner.
- Lede revisjoner hos leverandører
- Internrevisor
- Bistand med valg av sertifiseringsleverandør

Dette er noen av de oppgavene våre rådgivere kan bistå med i din virksomhet. Å ha egne ressurser på kvalitet kan være kostnadskrevende, det samme kan gjelde for å holde nødvendig kompetansenivå for personer som er i kombinerte stillinger.

Som leder av virksomheten må man gjøre en nøye vurdering av hvordan de økonomiske ressursene best kan benyttes.

Rådgiver fra Ipsum AS kan være økonomisk besparende og ikke minst effektivt. Ingen bruk av kostnader og tid på kompetanseheving, og løsningsorientert rådgiver som har erfaring med de oppgaver som din organisasjon må løse.

Det er likevel viktig at hele organisasjonen må jobbe med kvalitet hver dag, for kontinuerlig forbedring.

Kontinuerlig forbedring handler ikke om forbedringer kun i ledelsessystemet. Effektivisering av prosesser, produkter og tjenester som også gir økonomiske resultater.

Kontakt oss for en gjennomgang. Vi kan også sette deg i kontakt med andre som kan bekrefte vår kompetanse, løsninger og effektivitet.

[fc id=’1′ align=’left’][/fc]