iQMS Ipsum Quality Management System

iqms
Er utviklet på en Microsoft plattform for å ivareta driftssikkerhetshensyn og ett mer brukervennlig miljø.

Systemet er utviklet basert på mange års erfaring fra Kvalitetsledelse ved ulike virksomheter, og systemet dekker alle basis behov og krav i;

 • ISO 9001:2015 – Kvalitetsstyring
 • ISO 9004:2009 – Kvalitetsledelse
 • ISO 10005:2018 – Kvalitetsplan
 • ISO 14001:2015 – Miljøstyring
 • ISO 45001:2018 – Arbeidsmiljø
 • ISO 22000:2018 – Mat og mattrygghet
 • ISO 31000:2018 – Risikostyring

iQMS tilfredsstiller retningsgivende krav i

 • ISO 10013:2001 – Krav til revisjonsstyring av dokumenter
 • ISO 10018:2020 – Kompetanse styring
 • ISO 10004:2018 – Kundetilfredshet

Systemet tilfredsstiller kravene i;

ISO 27002:2017 – Sikkerhet i informasjonsteknologi

 • iQMS skal være det rimeligste alternativet i forhold til brukervennlighet og fleksibilitet.
 • iQMS er svært fleksibelt og tilpasses enkelt fra små, enkle virksomheter til mer kompliserte organisasjoner mer flere rapporteringsnivå.
 • iQMS kan med letthet erstatte andre kvalitetsstyringssystemer.
 • iQMS kan konvertere enkelt historiske fra andre systemer

Moduler

 • Dokumentstyring
 • Avvik,
 • Mulighet og risiko
 • Kompetansestyring
 • KPIer
 • Kundetilfredshet
 • Leverandørevaluering
 • Revisjon
 • Oppgaveoppfølging
 • Registreringer

QMS Plakat.PNG