Kurs HMS Standard for Olje og Gass IOGP 423

 

OMFANG

HMS Standarden IOGP 423,  og er en rangering innenfor fagområdet HMS for leverandørindustrien til olje og gass, og skal rangerer virksomheter i forhold til en leverandøren innenfor flere områder i forhold til HMS.

Den tidligere standarden NORSOK S-006:2003 er anbefalt trukket, og erstattes av NORSOK S-WA-006 N (Publ.: 01.12.18), som skal dekke både NORSOK og IOGP.

NORSOK og IOGP administreres i Norge av Standard.no.

KURSET PASSER FOR

HMS personell, salg -og markedsføring og bedriftsleder/e.

FORKUNNSKAP

I utgangspunktet er det ikke krav om forkunnskaper for dette kurset.

KURSINNHOLD

Standarden er satt opp slik at den likner de nye ISO Standardene. Virksomheter som er sertifisert eller som jobber i samsvar med en ISO standard vil denne dekke noen av områdene. Kurset vil også identifisere disse områdene som virksomheten allerede kan ha etablert.

Innenfor områdene

·         Forpliktelse og ansvarlighet

·         HMS Policy, standarder og målsetning

·         Organisasjon, ressurser og kapabilitet

·         Interesseparter og kunder

·         Risikovurdering og kontroll

·         Ressurs design og integritet

·         Planer og prosedyrer

·         Gjennomføring av aktiviteter

·         Overvåking, rapportering og læring

·         Sikring, gjennomgang og forbedring

Revisjonsvurdering:

Hvordan vil revisjoner blir gjennomført, og hvordan vil revisor vurdere bevis forelagt.

Kontakt oss for kurs

Vi gjennomfører også bedriftsinterne kurs