Kurs Revisjonsteknikk

Omfang

Hvordan planlegge, gjennomføre følge opp og avslutte revisjoner.

 • Internrevisjoner
 • Leverandørrevisjoner
 • Kvalifiseringsrevisjoner av leverandører

Hvem kurset retter seg mot

Kurset passer for dem som skal gjennomføre revisjoner eller være med i revisjonslaget online-apteekki.com. Kurset passer også for deltakere som ofte blir revidert, og for ledere i organisasjonen. Ansatte som har egenskaper for undersøkelser og nøyaktighet kan gjerne benyttes til interne revisjoner. HMS personell, verneombud o.l. som har som oppgave å gjennomgå organisasjonen internkontrollsystem vil også ha nytte for kurset.

Forkunnskap

Ingen videre dokumentert forkunnskap nødvendig

Kurset omfatter

Kurset vil også omfatte elementer av det å bli revidert av sertifiseringsorganer, kunder og myndighetstilsyn.

Kurset vil bygge på ISO 19011:2018

 • Hvorfor revidere
 • Mål for revisjoner
 • Revisjons program
 • Revisjonsplaner
 • Revisjonsvarsler
 • Sjekklister
 • Gjennomføring av revisjon
 • Spørreteknikker
 • Undersøkelse av bevis
 • Avvik og observasjoner
 • Revisjonsrapporten
 • Oppfølging etter revisjon

Kurset vil gi en praktisk tilnærming til revisjon og fokusere på revisjon som forbedringsarbeid.

Deltakerne vil få tilgang på kursportal, og en overordnet gjennomgang på nettet. Videre vil deltakerne få med seg verktøy til som utkast til revisjonsprosess, revisjonsvarsler, sjekkliste og rapport.

Ipsum AS er ISO 9001 og ISO 14001 sertifisert.

Pris Kr. 3 600,-, inkluderer kursmateriell på PDF. Kursmateriell og eventuelle tester er tilgjengelig via vår online kursportal. Tillegg for dag-pakke på gjeldende kurssted.

Påmelding

For mer informasjon kontakt oss