Betingelser Kurs

Pris

Priser som er oppgitt er eks. MVA. For kurs og undervisningstjenester er det p.t. ikke merverdiavgift. Dette kan bli endret av sentrale myndigheter. I grunnprisen inngår dokumentasjon, tilgang på kursportal når nødvendig, samt dokumentasjon på kursdeltakelse.

Kost som tea/kaffe, lunsj og bevertning inngår ikke i prisen. Dette vil bli tilleggs fakturert i.h.t. gjeldende rate for kurssted / hotell.

Fakturering

Betalingsvilkår netto pr. 14 dager. Faktura sendes pr. e-post. Det er ikke mulig å betale med kredittkort, kontakt eller få faktura tilsendt pr. post. Som bestiller er du ansvarlig for at opplysningene er korrekte. Bestiller må inneha myndighet til denne typen kjøp på vegne av sin virksomhet.

Kursgjennomføring

Ipsum AS forbeholder seg retten til å endre agenda innenfor de rammer som er gitt for godkjenningen. Endringer i dagsprogrammet kan forekomme.

Kansellering

Ipsum AS forbeholder seg retten til å avlyse kurset grunnet manglende deltakelse.

Avbestilling

Ved avbestilling senere en 14 dager fra oppstarts dag, faktureres 50% av kursavgiften. Ved manglende oppmøte faktureres 100% av kursavgiften + kostnader for bevertning o.l.

Sertifiseringer

Ipsum AS er ikke ansvarlig for søkeprosessen i forbindelse med re-sertifisering og flervalgprøven fra aktuelt sertifiseringsorgan.

Personopplysninger

Når du registrere deg hos Ipsum AS samtykker du i at Ipsum AS behandler dine opplysninger i samsvar med gjeldende lovverk. Ipsum AS kan ikke gjøre tilgjengelig, overføre eller selge dine personopplysninger. Ipsum AS vil bruke opplysningene for å sende relevant informasjon. Ønsker du ikke lenger å motta slik informasjon, eller endre de opplysninger som er registrert om deg, sender du en e-post om dette til post@ipsum.no. Endringer/sletting vil da bli gjennomført. Dette blir bekreftet pr. e-post. Du kan be om innsyn i de personopplysninger som er lagret om deg ved henvendelse på samme e-post adresse.

Ved andre spørsmål, kontakt oss.