Betingelser Kurs

Pris

Priser som er oppgitt er eks. MVA. For kurs og undervisningstjenester er det p.t. ikke merverdiavgift. Dette kan bli endret av sentrale myndigheter. I grunnprisen inngår dokumentasjon, tilgang på kursportal når nødvendig, samt dokumentasjon på kursdeltakelse.

Kost som tea/kaffe, lunsj og bevertning inngår ikke i prisen. Dette vil bli tilleggs fakturert i.h.t. gjeldende rate for kurssted / hotell.

Fakturering

Betalingsvilkår netto pr. 14 dager. Faktura sendes pr. e-post. Det er ikke mulig å betale med kredittkort, kontakt eller få faktura tilsendt pr online-apteekki.com. post. Som bestiller er du ansvarlig for at opplysningene er korrekte. Bestiller må inneha myndighet til denne typen kjøp på vegne av sin virksomhet.

Kursgjennomføring

Ipsum AS forbeholder seg retten til å endre agenda innenfor de rammer som er gitt for godkjenningen. Endringer i dagsprogrammet kan forekomme.

Kansellering

Ipsum AS forbeholder seg retten til å avlyse kurset grunnet manglende deltakelse.

Avbestilling

Ved avbestilling senere en 14 dager fra oppstarts dag, faktureres 50% av kursavgiften. Ved manglende oppmøte faktureres 100% av kursavgiften + kostnader for bevertning o.l.

Sertifiseringer

Ipsum AS er ikke ansvarlig for søkeprosessen i forbindelse med re-sertifisering og flervalgprøven fra aktuelt sertifiseringsorgan.

Personopplysninger

Når du registrere deg hos Ipsum AS samtykker du i at Ipsum AS behandler dine opplysninger i samsvar med gjeldende lovverk. Ipsum AS kan ikke gjøre tilgjengelig, overføre eller selge dine personopplysninger. Ipsum AS vil bruke opplysningene for å sende relevant informasjon. Ønsker du ikke lenger å motta slik informasjon, eller endre de opplysninger som er registrert om deg, sender du en e-post om dette til post@ipsum.no. Endringer/sletting vil da bli gjennomført. Dette blir bekreftet pr. e-post. Du kan be om innsyn i de personopplysninger som er lagret om deg ved henvendelse på samme e-post adresse.

Ved andre spørsmål, kontakt oss.