Kurs Arbeidsmiljø

Omfang

Praktisk tilnærming til standarden for Arbeidsmiljø ISO 45001:2018

Kurset er rettet mot:

Kurset passer for organisasjonens øverste leder, ledere med personalansvar, HMS personell, verneombud o.l.

Forkunnskaper

Deltakerne bør ha kjennskap til norske lover og forskrifter som omfatter arbeidsmiljø som:

  • Arbeidsmiljøloven
  • Internkontrollforskriften
  • HMS forskriftene

40 timers HMS kurs eller HMS kurs for leder vil kunne tilfredsstille kjennskap til disse lover og forskrifter.

Kurset omfatter

Systematisk etablering og implementering av standardens krav

  • HMS risiko, identifisering, tiltak og evaluering
  • Samsvar med juridiske krav
  • Bevisstgjøring av HMS risiko
  • Gjennomgåelse og revisjon

Kursplaner vil bli publisert senere

Kurs kommer høsten 2018. For mer informasjon kontakt oss