Modenhetsanalyse

Midlertidig ikke tilgjengelig*

 

 

Hvor moden er organisasjonen i forhold til virksomhetens miljø og kvalitetsarbeid?

 

*Norsk Standard har nylig anerkjent ISO 9004:2018 fra European Standard. Denne er foreløpig kun på engelsk. Norsk Standard opplyser at den kommer på Norsk i løpet av Oktober 2018. 

Ipsum AS vil tilby modenhetsanalyse på engelsk fra September 2018, og en Norsk utgave fra November 2018.

Vær ført ute! Bestill i dag!

 

Denne analysen kan benyttes uansett hvilket fokus organisasjonen har på kvalitet. Alt fra at organisasjonen er ett eksempel til etterfølgelse for andre, til organisasjoner som ikke fokuserer på kvalitet.

Passer for organisasjoner som:

 • Vil kartlegge status før videre arbeid oesterreichischeapotheke.com/
 • Vurderer å jobbe i samsvar med en standard
 • Organisasjoner som har etablert ett ledelsessystem og vil vurdere status
 • Vurderer å sertifisere virksomheten
 • Sertifisert virksomhet og vil jobbe med kontinuerlig forbedring

Analysen kan gi svar på hvordan ansatte i organisasjonen oppfatter organisasjonen i forhold til kvalitative formål.

Undersøkelsen

Undersøkelsen baserer seg på ISO 9004:2009 som er en modenhetsanalyse i forhold til kvalitet og miljø. Undersøkelsen er på Norsk. Undersøkelsen kan tilrettelegges til engelsk om ønskelig.

Undersøkelsen er på 35 spørsmål med tema:

 • Ledelse
 • Policy og strategi
 • Styring og endring
 • Ressursstyring
 • Prosesstyring
 • Overvåking, måling og analyse
 • Forbedring, innovasjon og læring

Deltakerne får stilt spørsmål med svaralternativer.

Eksempel

Hva er ledelsens fokus?

Ledelse

 • Fokus ligger på produkter aksjeeiere og noen kunder, med ad hoc-reaksjoner på endinger problemer og muligheter.
 • Fokus ligger på kunder og lovfestede/forskriftsmessige krav, med noen strukturerte reaksjoner på problemer og muligheter.
 • Fokus ligger på personellet og noen ytterligere interesseparter. Prosesser er definert og iverksatt slik at de reagerer på problemer og muligheter.
 • Fokus ligger på å balansere behovene til identifiserte interesseparter. Det er lagt vekt på kontinuerlig forbedring som en del av organisasjonens fokus.
 • Fokus ligger på å balansere behovene til nye interesseparter. Ytelse som “best i klassen” er angitt som et hovedmål

Basert på svarene fra ansatte vil Ipsum AS sette sammen en rapport med vekting av svarene og en grafisk fremstilling av resultatene. Dette vil gi organisasjonen verdifull informasjon om hvor styrker og forbedringsområder er. Undersøkelsen krever normale leseferdigheter.

Rapport

Svarperioden settes til 14 dager fra den mottas fra Ipsum AS. Ipsum AS krever 1 dag til bearbeiding av resultatene før rapporten sendes tilbake til virksomheten. Undersøkelsen vil kun gi ett svar på de styrker og svakheter som påpekes fra dem som besvarer undersøkelsen. Ipsum AS kan bidra med forslag og gjennomføring av tiltak. Dette inngår ikke i undersøkelsen. Se Tjeneste levert av Ipsum AS

Anonymitet

Undersøkelsen er anonym. Ipsum AS kan ikke spore personer, nettverk eller datamaskiner som svarer på undersøkelsen. Virksomheter med mindre enn 10 ansatte, eller har avdelinger med mindre enn 10 ansatte pr. avdeling anbefales å kontakte Ipsum AS på e-post, eller telefon for å finne en løsning som sikrer de ansattes anonymitet. Undersøkelsen mottas av 1 kontaktperson i virksomheten som distribuerer undersøkelsen. Svarene samles inn hos Ipsum AS uten persondata tilknyttet svarene.

Bestilling av undersøkelsen

[fc id=’3′ align=’left’][/fc]

Betingelser

Rettigheter

Informasjonen i undersøkelsen tilhører Ipsum AS, og kan ikke kopieres og distribueres uten forhåndsavtale.

Resultatene tilhører bestiller. Ipsum AS kan ikke benytte, selge eller på annen måte gjøre bruk av eller offentliggjøre informasjonen.

Distribusjon

Bestiller er selv ansvarlig for distribusjon av undersøkelsen internt. Ipsum AS kan ikke gi opplysninger om enkelt svar.

Rapporten

Rapportens innhold er bygget kun på den informasjon mottatt av Ipsum AS. Data fra rapporten tilhører bestiller.

Frister

Ved mottak av undersøkelsen har bestiller 14 løpedager til distribusjon og svar. Undersøkelsen stenger automatisk etter 14 dager. Rapporten vil foreligge +1 dag etter fristen, eventuelt påfølgende virkedag.

Personopplysninger

Når du registrere deg hos Ipsum AS samtykker du i at Ipsum AS behandler dine opplysninger i samsvar med gjeldende lovverk. Ipsum AS kan ikke gjøre tilgjengelig, overføre eller selge dine personopplysninger. Ipsum AS vil bruke opplysningene for å sende relevant informasjon. Ønsker du ikke lenger å motta slik informasjon, eller endre de opplysninger som er registrert om deg, sender du en e-post Ipsum AS. Endringer/sletting vil da bli gjennomført. Dette blir bekreftet pr. e-post. Du kan be om innsyn i de personopplysninger som er lagret om deg ved henvendelse på samme e-post adresse. Ved andre spørsmål, kontakt oss.