Nettkurs fra Ipsum AS

Nett opplæring

Krav til opplæring og dokumentasjon er en stor utfordring i hverdagen, tid, ressurser og kostnad. Ipsum AS kan tilby spesialtilpassede nettkurs via egen kursportal. Her kan du få følgende:

 • Opplæring når behovet identifiseres
 • Opplæring når det passer
 • Opplæring tilpasset din virksomhet
 • Dokumentasjon på gjennomføring
 • Dokumentasjon på resultater
 • Tester og bevis for effektfull opplæring
 • Markedstilpassede priser

Kursene kan legges opp:

 • Skriftlig
 • Bilder (Anbefales)
 • Video, eks. fra YouTube, eller egne videosnutter
 • Slides
 • PDF

Opplæring i organisasjonen der alles samles og har en felles opplevelse er den beste formen for opplæring. Det styrker samhold og arbeidsmiljø. Dette er en dyr og ressurskrevende metode, som krever planlegging, og at virksomheten må “stenge” for alle er på kurs. Reise, opphold og bevertning kommer jo i tillegg til tapt omsetning. En løsning fra Ipsum AS vil derfor være en stor besparelse for virksomheten. Spesielt når det er snakk om kontinuerlige opplæringsprosesser, få deltakere pr. gang, og frister som skal nås.

Kontakt oss om opplæring på nett rxcare.net/.


Bedriftspresentasjon

Her kan bedriften presentere seg selv ovenfor ansatte. Gjennomgangen kan dokumenteres, og eventuelt testet. I en bedriftspresentasjon kan virksomheten presentere sine målsetninger, politikker, krav til ansatte og serviceforventninger. En slik presentasjon kan gjøres løpende ved rekruttering, man slipper oppsamlings «heat», samt koordinering.
Presentasjonen kan gjøres med bilder, lyd og video.

Intern sikkerhetsopplæring

Virksomheter har ulike behov for ulike sikkerhetskrav og behov for opplæring. I en bedriftsintern sikkerhetsopplæring kan det dokumenteres gjennomgang og effekt av læringen.
Sikkerhetsopplæring kan gjøres med bilde, lyd og video. Sikkerhetsopplæringen kan avsluttes med en test som må beståes. Egenerklæring på gjennomført sikkerhetsopplæring kan også gjennomføres her.
Kontakt oss her for pålogging til ett testkurs. Kostnadsfritt og uten forpliktelser.

HMS for Ledere

Kurset baseres på kravet i Arbeidsmiljøloven § 3-5
Nettkurset dekker hele Loven med referanse de generelle forskriftene.
Kurset er modul basert. Deltakeren må gjennomføre løpende moduler. Kurset kan gjennomføres i eget tempo, men bør avsluttes innen 3 måneder etter oppstart. Dette er ett forelesningskurs, og det inneholder ingen prøver, tester eller avsluttende eksamener.

Kvalitetsledelse i ISO 9001:2015

Nettkurs i kvalitetsledelse basert på ISO 9001:2015. Teoretisk og praktisk gjennomføring av kvalitetsledelse i organisasjonen. Planlegging gjennomføring, rapportering og oppfølging.
Undervisningen består av slides og videoforelesning. Deltakeren får tilgjengelig eksempel prosedyrer og underlagsmateriell.
Kurset er modul basert. Deltakeren må gjennomføre løpende moduler. Kurset kan gjennomføres i eget tempo, men bør avsluttes innen 3 måneder etter oppstart. Dette er ett forelesningskurs, og det inneholder ingen prøver, tester eller avsluttende eksamener. Standarden ISO 9001:2015 vil ikke bli gjort tilgjengelig!

Miljøledelse ISO 14001:2015

Nettkurs i kvalitetsledelse basert på ISO 14001:2015. Teoretisk og praktisk gjennomføring av miljøledelse i organisasjonen. Planlegging gjennomføring, rapportering og oppfølging.
Undervisningen består av slides og videoforelesning. Deltakeren får tilgjengelig eksempel prosedyrer og underlagsmateriell.
Kurset er modul basert. Deltakeren må gjennomføre løpende moduler. Kurset kan gjennomføres i eget tempo, men bør avsluttes innen 3 måneder etter oppstart. Dette er ett forelesningskurs, og det inneholder ingen prøver, tester eller avsluttende eksamener. Standarden ISO 14001:2015 vil ikke bli gjort tilgjengelig!

Kvalitetsrevisjon ISO 19011:2018

Nettkurs i kvalitetsrevisjon basert på ISO 19011:2018. Teoretisk og praktisk gjennomføring av kvalitetsrevisjoner. Planlegging gjennomføring, rapportering og oppfølging. Kurset tar også for seg emner om å bli revidert. Undervisningen består av slides og videoforelesning. Deltakeren får tilgjengelig eksempel prosedyrer og underlagsmateriell.
Kurset er modul basert. Deltakeren må gjennomføre løpende moduler. Kurset kan gjennomføres i eget tempo, men bør avsluttes innen 3 måneder etter oppstart. Dette er ett forelesningskurs, og det inneholder ingen prøver, tester eller avsluttende eksamener. Standarden ISO 19011 vil ikke bli gjort tilgjengelig!

Risikoledelse

Nettkurs i risikoledelse basert på ISO 31000. Undervisningen består av slides og videoforelesning. Deltakeren får tilgjengelig eksempel prosedyrer og underlagsmateriell, samt ett excel regneark som kan benyttes til risikovurdering / risikoanalyse i egen virksomhet.
Forelesningen vil dekke flere risiko områder som f.eks.
• Forretnings og markedsrisiko risiko
• Drift, utstyr og råvare risiko
• Økonomisk risiko
• Generell HMS risiko
• Sikkerhet (security) risiko.
Kurset er modul basert. Deltakeren må gjennomføre løpende moduler. Kurset kan gjennomføres i eget tempo, men bør avsluttes innen 3 måneder etter oppstart. Dette er ett forelesningskurs, og det inneholder ingen prøver, tester eller avsluttende eksamener. Standarden ISO 31000 vil ikke bli gjort tilgjengelig!