Nyheter

14. november 2018

ISO 9001:2015 – 10.1 Forbedringer – Generelle krav

10.1 Forbedringer – Generelle krav I 2015 revisjonen må organisasjoner bestemme og velge muligheter for forbedring og gjennomføre eventuelle nødvendige tiltak for å møte kundenes krav […]
12. november 2018

ISO 9001:2015 – 9.3 Ledelsens Gjennomgåelse

9.3 Ledelsens Gjennomgåelse 2015 versjonen krever at organisasjonens øverste ledelse gjennomgår organisasjonens ledelsessystem med planlagte intervaller. Dette for å sikre at systemet fortsatt er egnet, tilstrekkelig, […]
7. november 2018

ISO 9001:2015 – 9.1.3 Analyse og evaluering

9.1.3 Analyse og evaluering Den nye standarden krever nå at organisasjonen gjør tilstrekkelig analyse og evaluering av de resultatene som er samlet inn fra overvåking og […]
5. november 2018

ISO 9001:2015 – 9.2 Internrevisjon

9.2 Internrevisjon I forbindelse med den nye utgaven av standarden må organisasjonen gjennomføre internrevisjoner med planlagte intervaller for å sikre at ledelsessystemet samsvarer både med organisasjonens […]