Nyheter

5. november 2018

ISO 9001:2015 – 9.1.2 Kundetilfredshet

9.1.2 Kundetilfredshet 2015 utgaven krever at organisasjonen overvåker i hvilken grad organisasjonen kundens oppfattelse om deres forventninger og krav er møtt. Det er organisasjonen selv som […]
2. november 2018

ISO 9001:2015 – 9.1 Overvåking, måling, analyse og evaluering – Generelt

9.1 Overvåking, måling, analyse og evaluering 9.1.1 Generelt I den nye utgaven, kreves det at organisasjonen bestemmer Hva som skal måles og overvåkes Metoder som skal […]
31. oktober 2018

ISO 9001:2015 – 8.7 Styring av utgangsfaktorer med avvik

8.7 Styring av utgangsfaktorer med avvik 2015 oppdateringen krever at organisasjonen sikrer at utgangsfaktorer som ikke samsvarer med de krav som var identifiseres og kontrollert blir […]
29. oktober 2018

ISO 9001:2015 – 8.6 Frigivelse av produkter og tjenester

8.6 Frigivelse av produkter og tjenester Kravene i den nye standarden, krever at organisasjonen gjennomfører planlagte aktiviteter, på passende stadier, for å verifisere at produkter og […]