Nyheter

26. oktober 2018

ISO 9001:2015 – 8.5.6 Kontroll med endringer

8.5.6 Kontroll med endringer Det er i den nye standarden nå påkrevd at organisasjonen gjennomgår og styrer endringer i produksjon og tjenesteytelse, i den grad det […]
24. oktober 2018

ISO 9001:2015 – 8.5.5 Aktiviteter etter levering

8.5.5 Aktiviteter etter levering 2015 standarden krever at organisasjonen imøtekommer de krav som er knyttet til aktiviteter som følger etter leveranse av de produkter og tjenester […]
22. oktober 2018

ISO 9001:2015 – 8.5.4 Bevaring

8.5.4 Bevaring Det er I 2015 utgaven påkrevd at organisasjonen bevarer resultatene (produkter / tjenesteytelse) gjennom produksjon og tjenesteleveransen, på ett tilstrekkelig nivå for å sikre […]
19. oktober 2018

ISO 9001:2015 – 8.5.3 Eiendeler som tilhører kunden eller eksterne leverandører

8.5.3 Eiendeler som tilhører kunden eller eksterne leverandører I 2015 utgaven kreves det at organisasjonen utviser forsiktighet med eiendeler som tilhører kunden eller eksterne leverandører (leverandører […]