Om oss

Ipsum AS

Ipsum AS leverer rådgivnings og revisjonstjenester tjenester. Våre kunder er alt fra SMB til store nasjonale og tildel internasjonale virksomheter.

Styrken i virksomheten ligger i en unik, bred og lang erfaring fra mange bransjer. Med unik mener vi at vi har erfaring med oppdrag som ikke har sammenlikning nasjonalt, og fra type oppdrag som det ikke er så mange av.

Rådgivers evne til rask å identifisere type virksomhet og tilpasse standard i forhold til aktuelle krav, type, størrelse og kompleksitet.

En viktig del av rådgivers oppgave er å gjøre seg forstått og kommunisere slik at alle involverte vet hva det er snakk om. Fornøyde kunder og en sikker arbeidsplass.

Ipsum AS har hovedkontor i Bergen, men har tilgjengelige rådgivere flere steder. I forbindelse med utøvelse av virksomheten er vi stadig rundt i Norge på oppdrag for våre kunder og oppdragsgivere.

Med bakgrunn i vår erfaring og det brede spennet i kunder og oppdragsgivere er vi ett sikkert valg som dekker ditt behov

Ipsum AS er ett fleksibelt selskap med bred fagkunnskap fra revisjon, kvalitet og risikostyring innenfor fleste næringsområder!
Tilpasning og fleksibilitet er vår styrke gjennom våre produkter og tjenester.


Kontroll er ikke alt. Uten kontroll er alt ingenting! *


Ring oss i dag 989 94 918

Ipsum AS - Brønndalen 72 - 5176 LODDEFJORD - Organisasjonsnummer: 914 228 794