Kvalitets og miljø policy

Kvalitetspolicy

Miljøpolicy

Ipsum AS skal gjennom sine leveranser av system og tjenester fokusere på forbedringer av den miljøeffekten som organisasjoner har gjennom sine leveranser. Ansatte og innleide oppfordres til å tenke på sin egen miljøpåvirkning i hverdagen. Virksomheten skal etterleve myndighetskrav, og ellers de krav som naturlige forventes av virksomheten. Organisasjonen skal jobbe effektivt og systematisk med forbedringer for miljø og virksomhetens miljøprestasjoner. .


Ipsum AS er ett fleksibelt selskap med bred fagkunnskap fra revisjon, kvalitet og risikostyring innenfor fleste næringsområder!
Tilpasning og fleksibilitet er vår styrke gjennom våre produkter og tjenester.


Kontroll er ikke alt. Uten kontroll er alt ingenting! *


Ring oss i dag 989 94 918

Ipsum AS - Brønndalen 72 - 5176 LODDEFJORD - Organisasjonsnummer: 914 228 794