Revidert Arbeidsgiver


 

En bemanningsbedrift som har oppnådd RA-bevis, er en bedrift som er blitt revidert på lovligheten av sentrale rutiner og arbeidsgiverpraksis.

 
 
Målet for bemanningsbedriften er å være en best mulig arbeidsgiver og derigjennom være en kvalitetsleverandør av personell til sine kunder.

En revidert arbeidsgiver er en bemanningsbedrift som er medlem i NHO Service & Handel, og som har underlagt seg ekstern revisjon av sin profesjonalitet som arbeidsgiver.

Revidert Arbeidsgiver dokumenterer bemanningsbedriftens profesjonalitet som arbeidsgiver. Revisjonen skjer hvert andre år.

Hvordan bli Revidert Arbeidsgiver?

For å kunne bli Revidert Arbeidsgiver må bemanningsbedriften være medlem i NHO Service & Handel, være registrert hos Arbeidstilsynet og være organisert som et norsk aksjeselskap.

Vår revisor vil gjøre jevnlige revisjoner av din bemanningsbedrifts forpliktelser som arbeidsgiver etter arbeidsmiljøloven.

Virksomhetens rutiner blir gjennomgått og det foretas stikkprøver på utvalgte områder som er uavhengige av den revidertes preferanser.

De avvik som måtte finnes vil måtte bli rettet opp innen en frist for at bedriften skal kunne beholde sin status som Revidert Arbeidsgiver.

Revisjonen utføres av sertifisert kvalitetsrevisor med kompetanse innen bemanning som er pålagt profesjonsansvar om taushetsplikt og har øvrig tilstrekkelig kompetanse til å utføre kontrollen.

Revisor må klareres av NHO Service & Handel. Ipsum AS har revisor som er godkjent av NHO Service & Handel

Revidert Arbeidsgiver har rett til å benytte RA-logoen.

Les mer om Revidert Arbeidsgiver på: www.revidertarbeidsgiver.no/

Ipsum AS har godkjent revisor hos RA. Vi kan bistå både med rådgivning og revisjon. Kontakt oss for mer informasjon om «Revidert Arbeidsgiver» og øvrige tjenester.


Ipsum AS understreker at vi ikke er ett bemanningsbyrå, og derav ikke sertifisert som Revidert Arbeidsgiver. Ipsum AS er IKKE den endelige godkjenneren av sertifiseringen. Ipsum AS leverer rådgivningstjenester for sertifiseringen, og revisor til sertifiseringen.

 

KONTAKTSKJEMA

[fc id=’1′ align=’left’][/fc]