Kurs Risiko & Muligheter

Omfang av risiko og muligheter kurs

Praktisk tilnærming til styring av risiko og muligheter i organisasjonen og prosesser i samsvar med krav i ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.

Kurs for

Kurset passer for ledere og kvalitetsledere i organisasjonen.

Forkunnskap

Ingen forkunnskaper nødvendig

Kursinnhold

Kurset bygger på prinsippene fra standard for ISO 31000:2018

 • Termer og begreper homemfarmacia.pt
 • Prinsipper
 • Rammeverk
 • Ansvar og myndighet
 • Ressurser
 • Risikokriterier
 • Risikoidentifisering
 • Risiko vurdering
 • Risikoreduserende tiltak
 • Risiko evaluering
 • Overvåking og gjennomgåelse

Kurset vil også omfatte hvordan organisasjonen kan håndtere muligheter som er krav i ISO 9001 og 14001.

Kurset vil bestå i gjennomgang av kravene, og forslag til løsning. Deltakerne vil arbeide med risikostyringsprosessene, identifisering, evaluering og tiltak. Deltakeren vil få enkle verktøy som kan benyttes i organisasjonens videre arbeid med risiko og muligheter.

Ipsum AS er ISO 9001 og ISO 14001 sertifisert.

Pris Kr. 3 600,-, inkluderer kursmateriell på PDF. Kursmateriell og eventuelle tester er tilgjengelig via vår online kursportal. Tillegg for dag-pakke på gjeldende kurssted.

Ønskes mer informasjon, ta kontakt med oss