Kurs og foredrag

Etter flere tusen timer som instruktør og foredragsholder er vi kjent med metoden for effektiv kurs kommunikasjon

Instruktører er også sertifisert på nasjonalt nivå som kursholder. 

Kurs og foredrag om

  • Risikostyring

Hva er risiko? Tradisjonelt tenker vi på risiko som en fare mot mennesker eller våre verdier. I risikotankegangen er risiko også en mulighet شاهد هنا. Risiko er ett resultat av sannsynlighet og konsekvens av en hendelse, aktivitet eller mulighet. Å levere inn en lottokupong aksepterer vi faren for å tape innsatsen mot en konsekvens som kan gi store gevinster. I kurset dekker vi generelt risikoforståelse, identifisering av risiko og vurdering av disse systematisk arbeid med risikostyring.

Kvalitetsstyringsstandarden ISO 9001 her i den siste utgaven fra 2015, krav om at organisasjonen aktivt og dokumenter skal jobbe med risiko og muligheter. Kurset vil ta for seg hvordan arbeidet skal etableres, implementeres og vedlikeholdes.

  • Fysisk sikkerhet

Hvordan skal vi sikre oss i mot tap av verdier utført gjennom tilsiktede og onde handlinger. Forståelse for sikkerhetsfilosofi og bevisste valg i forhold til hvordan virksomheten vil fremstå, ovenfor kunder, publikum og offentligheten. Krav til vedlikehold, og krav i forbindelse med offentlige lover og forskrifter.

  • Kvalitetssikring

Kurset gir en introduksjon til ISO 9001:2015, praktisk tilnærming til alle kravene og hva som skal til for å tilfredsstille standardens krav. Kurset er godkjent av Norsk Sertifisering for dem som skal re-sertifisere sine sertifikater for Kvalitetsleder, Kvalitetsrevisor og Revisjonsleder. Ipsum AS gjennomfører kurset flere steder i Norge.

  • HMS for ledere

HMS for leder som er ett lovpålagt kurs for virksomhetens øverste leder. Kurset er en gjennomgang og forståelse for de viktigste HMS kravene i Arbeidsmiljøloven, Internkontrollforskriften og HMS forskriftene. Kurset kan tilpasses for bedriftsinternopplæring.

  • HMS Opplæring

Instruktører i Ipsum AS har gjennomført HMS opplæring for flere hundre ansatte og innleide på prosjekter og kontrakter for å skape en forståelse for hvordan den enkelte skal sikre og ta vare på seg selv gjennom sitt arbeid. Ipsum AS kan tilby sikkerhetsopplæring via vår opplæringsportal.

  • Revisjoner

Kurs i revisjon basert på ISO 19011:2018, og tar for seg revisjons forberedelser, selve revisjonen og etterarbeidet. Dette er ett aktuelt kurs for alle som skal foreta intern revisjoner eller som blir revidert gjennom sitt arbeid, og som ikke har behov for sertifisert kompetanse. Kurset er også tilgjengelig på nett.

 

Vi har også nettbaserte kurs, se mer her