Revisjon og revidering

Revisjon

Ipsum AS har sertifiserte Kvalitetsrevisorer og Revisjonsledere

Revisorene har lang og bred erfarings med revisjoner.

Revisorer fra Ipsum AS kan gjennomføre hele revisjonsprosessen, fra planlegging, gjennomføring og oppfølging. Ipsum kan bistå i deler av prosessen.

Ipsum AS gjennomfører revisjoner som:

 • Internrevisjoner
 • Kontrollrevisjoner før sertifisering eller re-sertifisering
 • Leverandørrevisjoner og pre-kvalifiseringsrevisjoner
 • Bistå i sertifiserings eller kunderevisjoner
 • Revisjoner utføres i samsvar med ISO 19011:2011

 

 • Ledelsessystem ISO 9001:2015
 • Miljøledelsesystem ISO 14001:2015
 • Norsok S-006:2003 – Achilles JQS
 • Arbeidsmiljø ISO 45001
 • Informasjonssikkerhet ISO 27001
 • Mattrygghet  ISO 22000
 • Risikoanalyse ISO 31000
 • Internkontroll – Internkontrollforskriften
 • API Q1 / Q2
 • Sikkerhetsrevisjoner – Fysisk sikkerhet

 

Ipsum AS gjennomfører årlig over 100 revisjoner på vegne av kunder. Leverandørrevisjoner, pre-kvalifisering av leverandører og internrevisjoner. Ipsum har også sertifiseringsrevisor. Ved behov for fagkompetanse har Ipsum AS et nettverk av personer med fagkompetanse innen flere kompetanseområder som deltar i revisjonslag oesterreichischeapotheke.com/.

Vi bistår også våre kunder som blir revidert, dette hjelper våre kunder det forståelse mellom standardens krav og ledelsessystemet kan komme til kort mellom fagpersoner i organisasjonen og reviderende revisor.

Revisorer fra Ipsum AS har i tillegg til å være sertifisert, også internasjonalt tilleggsopplæring innenfor enkelte revisjon standarder. Revisorer fra Ipsum AS gjennomgår pålagt re-sertifisering, og blir jevnlig monitorert internt -og fra våre kunder for å sikre optimal kvalitet på den tjenesten som revisor leverer.

 

KONTAKTSKJEMA

[fc id=’1′ align=’left’][/fc]