Etikk og taushetsplikt

I forbindelse med gjennomføring av revisjons og rådgivningstjenester er det særlig viktig at rådgiver / revisor fra Ipsum AS forholder seg særlig profesjonelt og følger de regel som er gjort gjeldende for virksomheten og som alle ansatte hos Ipsum AS eller i oppdrag på vegne av vår virksomhet skal ha god kjennskap til og kunnskap om.

Alle sertifiserte revisorer og rådgivere har undertegnet en adferdskode, for å tilfredsstille kravene om sertifisering. Denne finnes hos Norsk Sertifisering som utsteder sertifikater til revisorer og rådgivere hos Ipsum AS. Se Adfredskoden her.

Alle ansatte i Ipsum AS signerer egen Taushetserklæring for sitt generelle arbeid i virksomheten og på vegne av kunder og oppdragsgivere. Denne taushetserklæringen gjelder også for bestemmelser som er gitt i Personopplysningslovgivningen.

Revisorer og rådgivere i oppdrag for kunder som ønsker eller krever at kunden / oppdragsgivers egne taushetserklæringer benyttes, vil bli signert av aktuelt personell så lenge at disse er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter som regulerer disse forholdene.

Ipsum AS og ansatte kan når det er formålstjenlig for oppdraget inngå egne konfidensialitetsavtaler.

Informasjon som tilkommer revisorer og rådgivere behandles alltid konfidensielt.

All informasjon om kunder og oppdragsgivere behandles som fortrolig hos Ipsum AS. Der hvor det er avtalt kan Ipsum AS publisere generelt om avtalepartnere, leveranser og sertifiseringer gjennom egne nettsider og de kanaler i sosiale media som benyttes av Ipsum AS.

Referanser oppgis kun på forespørsel, og da alltid med referansepartners tillatelser.

Revisorer og rådgivere oppdrag for Ipsum AS har varslingsplikt der hvor det avdekkes kritikkverdige forhold. Dette i samsvar med avtaler med kunde/oppdragsgiver og relevant lovverk.

Det stilles særlige krav i oppdrag for kunde / oppdragsgiver, og spesielt til våre revisorer til profesjonell opptreden ovenfor den reviderte part, ledelse, ansatte og representanter i revisjon og gjennom dokumentert informasjon.


Rådgivere og revisorer ønsker at en revisjon eller oppdrag oppsummert, skal være en profesjonell opplevelse! Ved brudd på adferdskoden, etiske, moralske retningslinjer, taushetsplikt, eller på annen måte opptrådt utilbørlig, kan det leveres klage / varsel om forholdet.

Klage/Varsel