… generelle tips til punktene 8.4 og 8.5

Vis alle

… generelle tips til punktene 8.4 og 8.5

(Spørsmålet er blitt meget forenklet) Takk for tilbakemeldingene. Nå tror jeg at serien nærmer seg slutten, men du finner alle artiklene på nettsiden www.ipsum.no . Både 8.4 og 8.5 avhenger jo av kompleksiteten av tjenesten eller produktet som skal leveres. Det kan være en fordel å sette opp en “bilde” / piktogram  fremstilling av prosessen og delprosessene. Gjennom en risikovurdering kan man identifisere de faktisk kritiske elementene og leverandørene. En stor leverandør betyr ikke at leveransen er kritisk! Kritikaliteten må avhenge av egen organisasjons påvirkning og evne til å levere til kunde. Man kan ellers tjene mye på å jobbe sammen med leverandørene om denne prosessen om mulig. Da har de bedre forståelse til prosessene til kunden. Ellers så omfatter 8.5 flere elementer. Spør gjerne mer konkret, eller så blir det generelle svar som allerede beskrevet i artikkelserien.