Når kan vi si at vi jobber i samsvar med standarden?

Vis alle

Når kan vi si at vi jobber i samsvar med standarden?

Man kan jo si hva som helst… Om man har gjort en samsvarsvurdering og kan vise til at man ivaretar standardens intensjon og viktigste funksjoner, kan man uttale sitt samsvar, og underbygge dette med en dokumentert samsvarsvurdering.